Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018

Νυν υπέρ πάντων ο πνευματικός αγών!

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ…
     Αγαπητοί,
      Στην εποχή του Αντιχρίστου θα πρέπει να αποδείξουμε ότι είμεθα άξιοι των προγόνων μας, δηλ. των Ελλήνων Αγίων Πατέρων μας, και της ελευθερίας που μας χάρισε για δεύτερη φορά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Οποίος μας εξαγόρασε από την κατάρα του Νόμου, μία κατάρα που κρατάει αιχμάλωτες τόσες μα τόσες καλοπροαίρετες ψυχές στα δίχτυα του Οικουμενισμού και των «ιστορικών εκκλησιών», αλλά και στην γοητεία του ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ που δήθεν ενεργεί το μυστήριο της σωτηρίας μας από μόνος του…
       Αφορμή της παραπάνω πρότασης στάθηκε η ιστορική πρόταση του Ιωάννη Μεταξά που υπάρχει στο ιστορικό διάγγελμα της 28ης Οκτωβρίου 1940.
 -  «Έλληνες, τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τα ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών».
Με τιμή
Δ.Β.Ε
Αναδημοσίευση από Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017