Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Η Ορθοδοξία είναι η πιο διαδεδομένη θρησκεία στην Λετονία

Στατιστικά 1 στους 4 κατοίκους δηλώνει ως ορθόδοξος Χριστιανός.
Η έρευνα διεξήχθη από το ερευνητικό κέντρο SKDS και τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν από τον Διευθυντή του κέντρου Arnis Kakatins.
Σύμφωνα με τη φετινή έρευνα, το 26% του πληθυσμού είναι Ορθόδοξο, ο οποίος παρέμεινε σταθερός τουλάχιστον από το 2014 – 25% που ορίστηκε ως Ορθόδοξος το 2016 και 26% το 2014. Η δεύτερη μεγαλύτερη θρησκεία είναι ο Καθολικισμός, με το 20% ενώ τρίτη θρησκεία είναι ο Λουθηρανισμός με 17%.
Οι περισσότεροι ορθόδοξοι στη Λετονία είναι στην πραγματικότητα πρώην Καθολικοί και Λουθηρανοί, μάλιστα ολόκληρες οικογένειες, που άλλαξαν δόγμα.
Ένα 14% πιστεύει στο Θεό, αλλά δεν ταυτίζεται με κάποια συγκεκριμένη θρησκεία ή Εκκλησία και το 15% των Λετονών χαρακτηρίζεται επίσης ως αθεϊστές.
Παρόλο όμως που οι Ορθόδοξοι αποτελούν την πλειοψηφία, η εορτή των Χριστουγέννων δεν έχει ανακηρυχθεί ακόμα εθνική αργία.