Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την αυριανή πρωινή ομιλία του π. Νικολάου Μανώλη

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Ζωντανή ροή Katihisis:
Μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ζωντανά τήν αὐριανή πρωινή ὁμιλία τοῦ π. Νικολάου Μανώλη: "Τόν ἀκατήχητο λαό ὑπνωτίζουν οἱ νανουριστές" https://www.youtube.com/watch?v=ZgReZf7E0cA μέσω τοῦ χρήστη @YouTube