Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

π.Θεόδωρος Ζήσης, Ο Θεός εγκατέλειψε τους Εβραίους· εμείς σίγουρα θα σωθούμε; [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Ὁ πρωτοπρ. π.Θεόδωρος Ζήσης ἀναφέρεται στήν ἀπώλεια τῆς Θείας Χάρης ἀπό τόν ἀχάριστο ἑβραϊκό λαό, ἀλλά καί τή δική μας ὑποχρέωση νά διατηρήσουμε τήν ὀρθή Πίστη καί νά φροντίσουμε τή ζωή μας νά εἶναι κατά Θεόν, ὥστε νά μήν ὑποστοῦμε τήν ἴδια δραματική κατάσταση μέ ἐκείνους.  
Κήρυγμα τοῦ π.Θεοδώρου Ζήση πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν ΙΔ΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου, 2-9-2018.
π.Θεόδωρος Ζήσης, Ο Θεός εγκατέλειψε τους Εβραίους· εμείς σίγουρα θα σωθούμε; [mp3 2018]