Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

100 χρόνια στην υπηρεσία της ιδεολογίας πάνω από την πατρίδα

100 χρόνια από τότε που ο πανσλαβισμός αντικαταστάθηκε από τον πανκομμουνισμό και η υποταγή σ' αυτόν σήμαινε επιδίωξη ανεξάρτητης "Μακεδονίας" στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας.
Οι τελευταίες επιδρομές της ΚΝΕ στα σχολεία της χώρας συνεπείς με αυτό το πνεύμα. Πράγματι, "δεν πάψανε την πάλη τους για την ανεξαρτησία του (ψευδο)"μακεδονικού" λαού".

Το διαβάσαμε εδώ