Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΡΙΖΑ: Παρελθόν από το νέο Σύνταγμα η Αγία Τριάδα και ο Χριστός

Την συνταγματική κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους «με ό,τι αυτό συνεπάγεται κανονιστικά και πρακτικά» προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή τις προτάσεις του για την συνταγματική αναθεώρηση.
Στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, την οποία είναι άγνωστο ακόμη εάν προσυπογράφει ο κυβερνητικό ετέρος της, γίνονται σημαντικές αλλαγές στο άρθρο 3 σχετικά με την Εκκλησία της Ελλάδος ενώ εξαφανίζονται όλοι οι θεολογικοί όροι και ειδικά οι λέξεις Αγία Τριάδα και Χριστός.
Ουσιαστικά από το Σύνταγμα αφαιρείται κάθε τι το οποίο χαρακτήριζε την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων – Ορθοδόξων που πλέον ανήκουν σε μια θρησκευτικά ουδέτερη Πολιτεία στην οποία απλώς επικρατούσα θρησκεία είναι η Ορθόδοξη.
Δείτε τις αλλαγές στο συγκεκριμένο άρθρο:
Ισχύουσα διάταξη
1. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού· τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των εν ενεργεία Αρχιερέων και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Τόμου της κθ΄ (29) Ιουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928.
2. Το εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του Κράτους δεν αντίκειται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
3. Το κείμενο της Αγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. Η επίσημη μετάφρασή του σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη.
Προτεινόμενη
1. Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία βρίσκεται αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και με κάθε άλλη Ορθόδοξη Εκκλησία και τηρεί απαρασάλευτα τους Κανόνες των Αποστόλων και των Οικουμενικών Συνόδων και την εκκλησιαστική παράδοση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας είναι αυτοκέφαλη και διοικείται σύμφωνα με όσα ορίζουν ο Καταστατικός Χάρτης της, ο Πατριαρχικός Τόμος του 1850 και η Συνοδική Πράξη του 1928. Το εκκλησιαστικό καθεστώς της Κρήτης και των Δωδεκανήσων δεν αντίκειται στις παραπάνω διατάξεις.Ερμηνευτική δήλωση
Ο όρος επικρατούσα θρησκεία δεν αποτελεί αναγνώριση επίσημης κρατικής θρησκείας και δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος άλλων θρησκευμάτων και γενικότερα στην απόλαυση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας.
Επιπροσθέτως καταργείται εντελώς ο θρησκευτικός όρκος τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και όλων των κρατικών λειτουργών
Η ΔΙΣ η οποία θα συνέλθει σε τακτική συνεδρία την ερχόμενη Δευτέρα έχει ανακοινώσει πως θα τοποθετηθεί επί του θέματος μετά την συνεδρίαση της.