Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Πιλοτικό πρόγραμμα για την δωρεά οργάνων στα σχέδια του υπουργείου Υγείας

katanixis.gr: Η νέα εποχή προπαγανδίζει ένα ουμανιστικό αξιακό μοντέλο ζωής, χωρίς τον αληθινό Θεό, με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της.
Για το θέμα των μεταμοσχεύσεων, η Κατάνυξη ιστορικά έχει σταθερή θέση ΚΑΤΑ των μεταμοσχεύσεων. Τούτο όχι γιατί δεν αγαπούμε τον πλησίον ή άλλα τέτοια φαιδρά που προπαγανδίζει το νεοεποχίτικο και μασονοκίνητο κατεστημένο, αλλά επειδή πρόκειται για τη νομιμοποίηση ενός εγκλήματος κατά του ανθρώπου με διαστάσεις παγκόσμιες.
Πιλοτικό πρόγραμμα για την δωρεά οργάνων στα σχέδια του υπουργείου Υγείας
Το υπουργείο Υγείας έχει δρομολογήσει την εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου δωρεάς οργάνων, πρόταση την οποία  κατέθεσε πρόσφατα ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων, καθηγητής Ιωάννη Φούζας.
Η υλοποίηση αυτού του μοντέλου θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη με τον διορισμό επικουρικών γιατρών (εντατικολόγων), υπεύθυνων για τη δωρεά οργάνων στα νοσοκομεία «Παπανικολάου», «Παπαγεωργίου» και ΑΧΕΠΑ, τα οποία διαθέτουν μεγάλες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Η πρόταση αφορά στην τοποθέτηση σε κάθε νοσοκομείο, ενός γιατρού που θα είναι ειδικευμένος στη δωρεά οργάνων, ώστε να είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί τι απέγιναν οι ασθενείς που θα μπορούσαν να είναι δότες.
Όταν διαγνωστεί ο εγκεφαλικός θάνατος τότε, ο ειδικός επιστήμονας θα βοηθάει και θα ελέγχει την αξιοποίηση των οργάνων του δότη.
Η επιτυχής εφαρμογή αυτού του μοντέλου στη Θεσσαλονίκη θα σηματοδοτήσει την εφαρμογή του σε όλη τη χώρα.