Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Η προδοσία της ορθοδοξίας

Ἡ συναλλαγή ἑνός ἀθέου πρωθυπουργοῦ μέ ἕναν φοβισμένο(;) Ἀρχιεπίσκοπο!
Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς
Ἀπὸ τὴν τοποθέτηση τοῦ διευθυντῆ τῆς ΜΚΟ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς «Ἀποστολὴ» Κων. Δήμτσα ὡς Πολιτικοῦ Διοικητῆ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρὰ τὴν ὀξύτατη ἀντίδραση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διαφάνηκαν οἱ διαθέσεις τοῦ Μαξίμου νὰ «παίξει» προεκλογικὰ τὸ «χαρτὶ» τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἐκμεταλλευθεῖ τὴν «ἀμοιβαία ἐκτίμηση» ποὺ συνδέει τὸν ἄθεο πρωθυπουργὸ Ἀλ. Τσίπρα καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο!
Εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι οἱ μυστικὲς διαβουλεύσεις μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν ἀπέβλεπαν μόνο στὸ πῶς θὰ ἐνισχυθεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ στὶς ἐπερχόμενες ἐθνικὲς ἐκλογές. Ἄλλωστε ἀνώτατο στέλεχος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶχε θέσει ὑποψηφιότητα μὲ τὰ ψηφοδέλτια τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στίς προηγούμενες ἐκλογές!!! Καὶ ὁ Κων. Δήμτσας παρουσιάστηκε ὡς ἀποκλειστικὴ ἐπιλογὴ τοῦ ἄθεου πρωθυπουργοῦ γιὰ τὴν πολιτικὴ διοίκηση τοῦ Ἁγίου Ὄρους!
Ἀπὸ τὴν ὑποτονικὴ στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὴν νομιμοποίηση τῆς ἀνηθικότητας (βλ. σύμφωνο συμβίωσης γιὰ κίναιδους, νόμος ἀλλαγῆς φύλου ἀπὸ 15 ἐτῶν, υἱοθέτηση τέκνων ἀπὸ κίναιδους), ἀλλά καί τή στάση του στὰ συλλαλητήρια γιὰ τὴν Μακεδονία, στό μάθημα θρησκευτικῶν κο.κ. φαινόταν ὅτι στὶς «ἰδιαίτερες» σχέσεις Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ Μαξίμου ὑπάρχει ἕνα δοῦναι καὶ λαβεῖν... Οἱ περισσότεροι πίστευαν ὅτι ἦταν τὰ προγράμματα ΕΣΠΑ τῶν πολλῶν ἑκατομμυρίων εὐρὼ καὶ κάποιες ἐξυπηρετήσεις τοῦ Μαξίμου, ὅπως λ. χ. ἡ μεταμεσονύκτια τροπολογία περὶ ἀλλαγῆς τοῦ καθεστῶτος τῶν Ἡσυχαστηρίων ποὺ ἀνταλλάσσονταν μὲ τὴν σιωπὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου!
Ἡ ἐμμονὴ ὅμως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ οἱ κατὰ καιροὺς δηλώσεις του περὶ ἀξιοποίησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἔκρυβαν καὶ ἄλλου εἴδους μυστικὲς συναλλαγὲς καὶ διαβουλεύσεις ὑπὸ τὸν μόδιον, οἱ ὁποῖες διαπιστώθηκαν ἀπὸ τὴν πρόσφατη ἀπαράδεκτη συμφωνία, ποὺ οὐσιαστικὰ νοεῖται ὡς «βελούδινος» χωρισμὸς Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας! Ἄλλωστε ὁ νῦν Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σύμφωνα μὲ δηλώσεις τοῦ πάλαι ποτὲ ὑπουργοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ Νίκου Σηφουνάκη τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 2009 σὲ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ εἶχε συμφωνήσει ἀπὸ τότε μὲ τὸν μετέπειτα πρωθυπουργὸ Γ. Παπανδρέου νὰ προχωρήσει σὲ ἕνα βελούδινο χωρισμὸ ἐν ἀγνοία τῆς Ἱεραρχίας. Μάλιστα ὅπως γράψαμε τότε ὁ κ. Σηφουνάκης εἶχε ἀποκαλύψει, χωρὶς ποτὲ νὰ διαψευσθοῦν οἱ δηλώσεις του πολλὰ ἐξ αὐτῶν ποὺ εἶδαν προσφάτως τὸ φῶς ἀπὸ τὴν συμφωνία Ἱερωνύμου-Τσίπρα. Ἕνα ἐξ αὐτῶν εἶναι ἡ ἀποπομπὴ τῶν ἱερέων ἀπὸ τὸ Δημόσιο καὶ ἡ δημιουργία ἑνὸς ἐκκλησιαστικοῦ κορβανά, τὸν ὁποῖο ἀρχικὰ θὰ ἐπιδοτεῖ ἡ Πολιτεία καὶ ἐν συνέχεια θὰ τὸν ἀναλάβει ἐξ ὁλοκλήρου ἡ Ἐκκλησία. Δὲν ἀποκλείεται ὡς «βελούδινος» χωρισμὸς νά νοεῖται ἡ ἀποδοχὴ ἑνὸς μοντέλου τύπου Γερμανίας. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι τὰ ἔσοδα στὸν ἐκκλησιαστικὸ κορβανὰ θὰ προέρχονται ἀπὸ τὴ φορολόγηση μὲ 10% ἐπὶ τοῦ εἰσοδήματος ὅσων δηλώνουν Χριστιανοί....
Ποιὸ γεγονὸς ἐπίσπευσε τὴν ἀνακοίνωση τῆς συμφωνίας
Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν τῆς Ἑλλάδος στὶς ἀρχὲς Ὀκτωβρίου μὲ τὴν ὁποία ζητεῖτο ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ ἀφήσει τοὺς ἀναπαυτικοὺς καναπέδες καὶ νὰ ἐκδιώξει ὅλους αὐτοὺς ποὺ βάλλουν συστηματικὰ κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἱστορίας τοῦ Ἔθνους ἀλλὰ καὶ οἱ εἰσηγήσεις τῶν Ἱεραρχῶν θορύβησαν τὸ Μαξίμου. Αὐτὸς ἄλλωστε ἦταν καὶ ὁ λόγος, σύμφωνα μὲ ἐκτιμήσεις ἐκκλησιαστικῶν κύκλων, ποὺ μετέβη μυστικά καί ἐσπευσμένως τὴ δεύτερη ἡμέρα τῶν συνεδριάσεων τῆς Ἱεραρχίας ὁ πρωθυπουργὸς στὴν Ἀρχιεπισκοπή. Στὴ συνάντηση αὐτὴ ἀποφασίστηκε νὰ ἐφαρμοστεῖ τάχιστα ἡ περιβόητη συμφωνία κυρίως γιὰ νὰ διευκολυνθεῖ προεκλογικὰ ἡ ἄθεη κυβέρνηση καὶ ὄχι γιὰ νὰ «τακτοποιηθεῖ» ἡ Ἐκκλησία... Γιατί ἡ ἀποπομπὴ ἀπὸ τὸ Δημόσιο τῶν ὑποτίθεται 10.000 ἱερέων στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ 6000 περίπου ὀργανικὲς θέσεις δίδει τὸ πράσινο φῶς στὴν κυβέρνηση καὶ στὸν πρωθυπουργὸ νὰ προβεῖ στὶς ἐξαγγελλόμενες ἀπὸ τὴν ὁμιλία του στὴ ΔΕΘ προσλήψεις στὸ Δημόσιο... Ταυτόχρονα θὰ μποροῦν τὰ στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικὰ νὰ δικαιολογοῦν τὴν πιθανὴ «ἐχθρότητα» τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ὅτι ὀφείλεται στὴν ἀπομάκρυνσή τῶν ἱερέων ἀπὸ τὸ Δημόσιο!!!
Νὰ γιατί φέρονται νὰ ἀσκοῦνται πιέσεις ἀπὸ τὴν κυβέρνηση πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο νὰ περάσει πάση θυσία στὴν ἔκτακτη Ἱεραρχία τῆς προσεχοῦς Παρασκευῆς τὴ συμφωνία ἀκόμη καὶ ἂν «πληγωθεῖ» ὁ ἴδιος  ἀπὸ τὸ Σῶμα τῶν Ἀρχιερέων, τὸ ὁποῖο ὄχι μόνο αἰφνιδιάστηκε ἀλλὰ ἐπιπλέον διαπίστωσε πὼς ἀντίθετα μὲ τὶς διακηρύξεις ποὺ κατὰ καιροὺς κάνει περὶ σεβασμοῦ τοῦ Συνοδικοῦ Πολιτεύματος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἐπιδεικνύει ἀσέβεια καί τό γράφει στά παλιά του ὑποδήματα! Καὶ τὴν ἀσέβεια αὐτὴ θὰ ἐπιχειρήσει νὰ δικαιολογήσει ἐνώπιον τῆς Ἱεραρχίας ἐκμεταλλευόμενος τὸν ἰσχυρὸ «ὠχαδελφισμὸ» ποὺ ἐπικρατεῖ ἀλλὰ καὶ τὸ «φιλάδελφον» στίς τάξεις της...
Ἀντὶ τιμωρίας ὁ ἔπαινος τῆς ... ἐκλογῆς!
Αὐτὸ τὸ «φιλάδελφον» ἄλλωστε ἀποτέλεσε τὴν αἰτία τῆς μεθοδευμένης παραγραφῆς σωρείας ἀδικημάτων ποὺ εἶχαν καταγραφεῖ σὲ δύο πολυσέλιδα πορίσματα -καὶ ὄχι μόνο- τῶν Μητροπολιτῶν Φιλίππων κυρὸς Προκοπίου καὶ Καρυστίας Σεραφείμ. Μάλιστα ἡ πολιτικὴ δικαιοσύνη εἶχε ἀπαγγείλει τότε διώξεις σὲ βαθμὸ κακουργήματος σὲ βάρος τῆς διοίκησης τῆς Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας, στὴν ὁποία συμμετεῖχε ὡς βασικό μέλος καὶ ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, τότε ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν. Ὡστόσο, ἡ μεγάλη σέ ὄγκο δικογραφία ποὺ εἶχε σχηματισθεῖ παρέμενε στὸ συρτάρι τοῦ 10ου ἀνακριτῆ, μέχρι ποὺ συμπληρώθηκε ὁ χρόνος γιὰ τὴν ὁριστικὴ παραγραφή τῶν ἀδικημάτων! Καὶ φυσικὰ ἡ ἐκκλησιαστικὴ δικαιοσύνη στὴν ὁποία δὲν ὑφίστανται παραγραφὲς ἀδικημάτων σφύριξε καί πάλι ἀδιάφορα βασιζόμενη στὸ «φιλάδελφον» τῆς Ἱεραρχίας! Καὶ ἡ τελευταία ἀντάμειψε τὸν Μητροπολίτη Θηβῶν Ἱερώνυμο μὲ τὸ νὰ τοῦ παραδώσει τὰ ἡνία τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοίκησης... ἀντί τῆς τιμωρίας!
Εὐχόμαστε καὶ θέλουμε νὰ πιστεύουμε πὼς ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος κάνει λόγο γιὰ ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας νὰ μὴν ἐννοεῖ μεθόδους καὶ τρόπους ποὺ διαπιστώθηκαν σέ βάρος τῆς διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας, ποὺ συμμετεῖχε ὡς μέλος. Μέθοδοι ποὺ κατεγράφησαν ἀπὸ τὰ δύο πορίσματα καὶ ἀποτέλεσαν τὴν αἰτία ποινικῶν διώξεων σὲ βαθμὸ κακουργήματος, ὅπως ἀνωτέρω γράψαμε. Ὑποψιαζόμαστε ὅμως πὼς ἡ συμμετοχὴ τῆς Πολιτείας στὸ 50% τῶν κερδῶν ἀπὸ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ὑποκρύπτει πολλὲς παγίδες... Λέγεται πὼς πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ ἐκφραστὲς τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ὑπόσχονται στὸν ἄθεο Τσίπρα καὶ ἄλλη τετραετία, ἀρκεῖ νὰ προχωρήσει στὴν δημιουργία οὐδέτερου θρησκευτικὰ κράτους καὶ νὰ περιθωριοποιήσει ἀκόμη περαιτέρω τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καί βασικό ἐμπόδιο στὰ σχέδια παγκοσμιοποίησης!