Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

π. Άγγ. Αγγελακόπουλος: Φανάρι και Μόσχα: Αντίπαλοι στις διεκδικήσεις, συνοδοιπόροι στον Οικουμενισμό

ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑ: ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ

Διαβάστε σχετικά: