Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Παραλείψεις εν σχέσει με την δωρεά οργάνων και ζωής

 ΘΕΜΑ: ΙΕΡΑ ΣΚΕΥΗ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
«Καὶ ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς ρωτήσω• εἶστε ἐν τάξει ἀπέναντι τοῦ Κυρίου;...Δὲν ἔχετε παραλείψεις, ποὺ πρέπει τὸ συντομώτερο νὰ ἐκτελέσετε;» (π. Αυγουστίνος Καντιώτης)
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Ένας ακόμη λόγος του π. Αυγουστίνου και συγκεκριμένα Μία αγία αναφορά του στα «Ιερά Σκεύη» ενός ναού, του ναού του Σολομώντος, γίνεται αφορμή για συζήτηση κυρίως μεταξύ ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών.
Αν οι εκκλησιαστικοί άρχοντές μας σιωπούν και δεν ενεργούν τα πρέποντα εναντίον του υποχρεωτικού νόμου της δωρεάς οργάνων και ιστών ( που διεκδικεί ολόκληρο το σώμα μας, αυτό που ως γνωστό είναι Ναός του Αγίου Πνεύματος!)! Αν πάλι οι πολιτικοί μας αρχηγοί ομιλούν υπέρ της δωρεάς οργάνων αγνοώντας την ύπαρξη «ιερών οργάνων και ιστών» ή και «ιερών σωμάτων» (δηλαδή των ιερών λειψάνων και άφθαρτων σκηνωμάτων των αγίων μας)! Αν πάλι και πάλι πολλοί αδελφοί μας λαϊκοί δεν γνωρίζουν ότι ο κάθε ένας βαπτισμένος Χριστιανός, μικρός η μεγάλος, είναι άγιο μέλος του Αγίου σώματος του Αναστημένου Ιησού Χριστού, σκεύος Άγιο και διαλεχτό, όργανο ιεραποστολικό προς Σωτηρία των απίστων! Αν όλοι αυτοί και άλλοι τόσοι και όλοι μαζί επιδιώκουν να σχίσουν το άγιο σώμα μας ως άλλα θηρία, να σκορπίσουν τα άγια όργανά μας - με τη συγκατάθεση μας- στις αγορές της Ευρώπης και μαζί έναν - έναν τους ιστούς μας στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα... Τότε ήρθε η ώρα να σηκώσουμε τα χέρια προς τον ουράνιο Πατέρα μας και να τον παρακαλέσουμε να μας διαφυλάξει απ' όλους εκείνους τους ανθρώπους που τελειώθησαν στο κακό, που ομοιάζουν στον ακριβώς στον ανθρωποκτόνο πατέρα τους, τουτέστιν στον Διάβολο!
Ας δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει ο π. Αυγουστίνος για τα ιερά σκεύη και μαζί για τον ανίερο θάνατο του πρώτου πολιτικού άρχοντα της εποχής εκείνης: "Ἀνοίγουμε τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Ἔτος 538 π.Χ.. Στὴ Βαβυλῶ­να, τὴ μεγάλη πόλι, βασίλευε ὁ Βαλτάσαρ. Αὐτὸς κάποτε ἔκανε συμπόσιο στοὺς ἀ­ξιωματούχους του. Ἡ μουσικὴ ἔπαιζε, ὅλοι ἔ­τρωγαν κ᾽ ἔπιναν, τὸ κρασὶ ἔτρεχε ἄφθονο. Σὲ μιὰ στιγμὴ ὁ Βαλτάσαρ διατάζει νὰ φέρουν τὰ ἱερὰ σκεύη, ποὺ εἶχε ἁρπάξει ὁ πατέρας του ὁ Ναβουχοδονόσορ ἀπὸ τὸ Ναὸ τῶν Ἰεροσολύ­μων. Καὶ τὰ χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἐκεῖνα ποτή­ρια, ποὺ ἦταν ἀφιερωμένα στὸ Θεὸ γιὰ τὴ λατρεία του, τώρα βεβηλώνονται, γίνον­ται κρασοπότη­ρα, ἀπ᾽ τὰ ὁποῖα πίνουν ὅλοι, ἐνῷ ἀντηχοῦν πορνικὰ τραγούδια, γέλια καὶ καγχασμοί.
Ἀλλὰ ξαφνικὰ κεραυνός! Ὅλα ἀλλάζουν. Ὁ Βαλτάσαρ τρέμει, τοῦ πέφτουν τὰ ποτήρια, τὰ γόνατά του παραλύουν, τὸ πρόσωπό του γίνεται ὠχρό. Κάτι τρομακτικὸ εἶδε. Στὴν ἐ­πιφάνεια τοῦ ἀπέναντι τοίχου ἕνα χέρι κινή­θηκε ἀστραπιαῖα, ἔγραψε τρεῖς ἄγνωστες λέξεις κ᾽ ἐξαφανίστηκε. Ὁ Βαλτάσαρ ἀγωνιᾷ. Ζη­τάει τὴν ἐξήγησι τοῦ φαινομένου καὶ ὑπόσχε­ται μεγάλες ἀμοιβές. Ἀλλὰ κανένας μάγος καὶ σοφὸς δὲν μπορεῖ νὰ λύσῃ τὸ μυστήριο.
Τέλος ἔρχεται ὁ προφήτης Δανιὴλ καὶ τοῦ ἀποκαλύπτει· «Βασιλιᾶ, ὁ πατέρας σου ἵδρυσε ἀπέραντη αὐτοκρατορία κι ὅλοι τὸν ἔτρεμαν. Μὰ δὲν ἐδόξασε τὸ Θεό. Ὑπερηφανεύ­τηκε, γι᾿ αὐτὸ ἔπεσε. Κ᾽ ἐσύ, ἀντὶ νὰ σωφρονισθῇς ἀπ᾽ αὐτό, ἀκολούθησες τὰ ἴχνη του, καὶ ἡ ἀσέβειά σου προχώρησε πιὸ πέρα. Βεβήλωσες τὰ ἱερὰ σκεύη. Γι᾿ αὐτὸ ἦρθε πάνω σου ἡ ὀργὴ τοῦ Κυ­ρίου. Τὸ χέρι ποὺ εἶδες ἦ­ταν ἀπ᾽ τὸ Θεό. Οἱ 3 λέξεις ἦταν ἡ καταδικαστική σου ἀπόφασι· «μα­νή, θεκέλ, φάρες» (Δαν. 5,25-28). Δηλαδή· μετρήθηκες, ζυγίστηκες, καὶ βρέθηκες λειψός. Δὲν σῴζεσαι πιά. Τὸ βασίλειό σου θὰ διαλυθῇ. Ἀπόψε θὰ σκοτωθῇς». Κι ὅπως εἶπε ὁ Δανιὴλ ἔτσι καὶ ἔ­γινε. «Ἐν αὐτῇ τῇ νυκτί», λέει ἡ Γραφή, «ἀνῃ­ρέθη Βαλτάσαρ ὁ βασιλεὺς ὁ Χαλδαίων» (ἔ.ἀ. 5,30)....
ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ,
"ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ" ! ΟΧΙ, ΙΕΡΑ ΣΚΕΥΗ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΒΕΒΗΛΩΝΕΤΑΙ, ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΛΕΜΑΤΕ.
"Αν θέλετε -ΕΠΙΠΛΕΟΝ- παραδείγματα, ἀνοῖξτε τὴν Ἱστορία. Ἐ­κεῖ θὰ δῆτε πῶς πέθανε ὁ Ἡρῴδης ποὺ σκότωσε τὰ νήπια· πῶς ὁ Νέρων, ποὺ ἄλειφε τὰ σώματα τῶν Χριστιανῶν μὲ εὔφλεκτες ὗλες καὶ τοὺς ἔκαιγε σὰν λαμπάδες...." (π. Αυγουστίνος)!
Μετά τιμής
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ