Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

π.Νικόλαος Μανώλης, Οι πλούσιοι είναι άχρηστοι [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Ἡ ἑρμηνεία τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς (Λουκ. Ιβ΄ 16-21) τῆς Κυριακῆς Θ΄ Λουκᾶ, ἀπό τόν πρωτοπρ. Νικόλαο Μανώλη.
Κήρυγμα τῆς Κυριακῆς Θ΄ Λουκᾶ, 18-11-2018.
π.Νικόλαος Μανώλης, Οι πλούσιοι είναι άχρηστοι [mp3 2018]