Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018

Ο παλαιός π. Γεώργιος Μεταλληνός και ο νεώτερος [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Τό πρόσφατο δημοσιευθέν ἄρθρο μου περί τῶν ἀνυπόφορων ἀπόψεων τοῦ πρωτοπρ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, προκάλεσε κάποιες ἀντιδράσεις στό διαδίκτυο μέ κύρια θέση πώς ὁ π. Γεώργιος ὅταν τά ἔλεγε αὐτά ἦταν νεώτερος ἐνῶ πλέον ἔχει ἀναθεωρήσει. 
Δέ θά πῶ δικά μου λόγια. Ἁπλά θά δημοσιεύσω ἕνα νέο βίντεο τοῦ 2018 μέ τίς ἀπολύτως ὅμοιες θέσεις τοῦ πατρός. Ἔτσι γιά νά μήν πλανώμεθα. Εἶναι ξεκάθαρο πώς συνεχίζει νά διακατέχεται ἀπό τίς ἴδιες θεωρίες πού ἐδράζονται στίς αἱρετικές θέσεις τοῦ ἐπισκόπου Περγάμου. Πρόκειται γιά μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία του ἐδῶ.
Εἶναι ξεκάθαρο πώς ὁ π. Γεώργιος καί ὡς μέλος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας ὑπό τήν προεδρία τοῦ μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου, δέν ἔχει τή βούληση νά τά “σπάσει” μέ τήν Ἱεραρχία σέ θέματα Πίστεως. Συνεργαζόμενος μέ αὐτήν, φαντάζομαι πώς εἶναι πολύ δύσκολο νά διακόψει τήν πνευματική κοινωνία μέ αἱρετίζοντες ἐπισκόπους. Γιά αὐτόν, ἡ πλάνα θέση “δέν φεύγω ἀπό τήν Ἐκκλησία, δέν ἀποτειχίζομαι” , εἶναι ἐκ τοῦ μή ἄνευ. Ἀπό τούς συνεργάτες του νά φύγει; Ἀλλά δέν σκέπτεται ὅτι ὑποστηρίζοντας καί διαδίδοντας αὐτήν τήν κακόδοξη θέση προσβάλλει τήν μνήμη ὅλων τῶν ἀποτειχισμένων ἁγίων; Εἶναι δυνατόν οἱ ἅγιοι τῆς Πίστης μας πού διέκοψαν τό μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν ἐπισκόπων τους νά τέθηκαν αὐτομάτως ἐκτός Ἐκκλησίας;
Ὅπως θά τόν ἀκούσετε θά καταλάβετε πώς δέν λαμβάνει ὑπόψιν του ὅτι ἡ μνημόνευση τοῦ ἐπισκόπου ὑποδηλώνει τήν κοινή πίστη μαζί του. Κατά συνέπεια, ἡ μνημόνευση τοῦ αἱρετικοῦ ἐπισκόπου δηλώνει κοινή πίστη μέ τίς αἱρετικές του διδασκαλίες. Ἐπίσης συμφωνεῖ μέ τή θέση πώς ἄν ἡ Ἐκκλησία ἀντιδράσει στά κακῶς κείμενα θά προκληθεῖ ἐμφύλιος!!! Τό ἄκρον ἄωτον τοῦ νανουρίσματος δηλαδή…