Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Καιροί αποκαλύψεως, Χριστούγεννα 2018

ΘΕΜΑ: «ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΝΑ
«Πόσες χιλιάδες έμβρυα σκοτώνονται κάθε μέρα! Η έκτρωση είναι φοβερή αμαρτία. Είναι φόνος, και μάλιστα πολύ μεγάλος φόνος, γιατί σκοτώνονται αβάπτιστα παιδιά. Πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι η ζωή αρχίζει από την στιγμή της συλλήψεως» (Άγιος Παΐσιος).
Αδελφοί, στο πρόλογο του βιβλίου με τίτλο «Χριστούγεννα», ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης, γράφει: «Ο ΚΥΡΙΟΣ ημών Ιησούς Χριστός είνε το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, είναι το κέντρον της δογματικής και ηθικής διδασκαλίας… Όλος ο βίος του Χριστού, και η ελαχίστη λεπτομέρειά του, έχει μεγάλην σημασίαν. Πάσα πτυχή της επί γης ζωής του Θεανθρώπου αποτελεί δια την Εκκλησίαν θεμέλιον διδασκαλίας και γίνεται πηγή φωτισμού δια τον κόσμον. Ιδιαίτερον όμως σημασίαν, ως κύριοι σταθμοί του βίου του Χριστού, έχουν η γέννησις, η σταύρωσις και η  ανάστασις αυτού. Οι σταθμοί αυτοί γίνονται δια τους πατέρας και διδασκάλους της Εκκλησίας κεντρικά σημεία, επί των οποίων θεολογούν και αναπτύσσουν πλούσιαν διδασκαλίαν» [1].
Έχοντας κατά νου τα χιλιάδες καθημερινά ή κυριακάτικα κηρύγματα των ορθοδόξων ιεροκηρύκων με θέμα τα «Χριστούγεννα», αλλά και τα χιλιάδες ανυπεράσπιστα έμβρυα που σκοτώνονται κάθε μέρα στην φτωχή μας Ελλάδα, απευθύνουμε μέγα ερώτημα σ’ όλους εκείνους που είτε από άγνοια είτε εν γνώσει τους, υπερασπίζονται - όπως λένε - τη γυναίκα ή αλλιώς τα ανθρώπινα δικαιώματα! Σ’ αυτούς λοιπόν τους «ανθρωπιστάς» που εξετάζουν και σήμερα τα περί ταυτότητας του ανθρωπίνου σώματος - σάρκας (και αποφαίνονται ότι το έμβρυο δεν είναι «άνθρωπος» αλλά είναι απλά «σώμα» της γυναίκας!) απευθύνουμε το ερώτημα: Πότε «εμψυχούται» το ανθρώπινο έμβρυο;
Αδελφοί, αν «Πάσα πτυχή της επί γης ζωής του Θεανθρώπου αποτελεί διά την Εκκλησίαν θεμέλιον διδασκαλίας και γίνεται πηγή φωτισμού διά τον κόσμον» (για τον άπιστο και αιρετικό κόσμο του αιώνα μας), πώς γίνεται εμείς οι Ορθόδοξοι να μην ομολογούμε Χριστό,  να σιωπούμε δηλαδή για το θέμα αυτό όταν μάλιστα η Εκκλησία μάς διδάσκει ότι όσοι συνεργούν άμεσα ή έμμεσα στην έκτρωση ενός «παιδιού» είναι «φονείς», και οι γυναίκες που υποβάλλονται σ’ αυτή «φόνισσες»;
Αλήθεια ποιος ορθόδοξος γιατρός και ποια εν Χριστώ αδελφή νοσοκόμα (μετά την ευρεία χρήση θαυμαστών τεχνολογικών μέσων όπως ο υπέρηχος)  δεν γνωρίζει ότι «το κυοφορούμενο ανθρώπινο έμβρυο είναι μία εξελισσόμενη ανθρώπινη ψυχοσωματική ύπαρξη»;  
              Και επιπλέον!
           Α΄. «Ως χτες η Ιατρική επιστήμη δεν μπορούσε ν’ αποφανθεί αν το κυοφορούμενο ανθρώπινο έμβρυο ήταν μια εξελισσόμενη ανθρώπινη ύπαρξη. Σήμερα όμως, χάρη στους υπερήχους και σ’ άλλα θαυμαστά τεχνολογικά μέσα, βεβαιώνει χωρίς καμιά επιφύλαξη ότι το έμβρυο είναι άνθρωπος, μια αναντίρρητα ψυχοβιολογική οντότητα από τη στιγμή της συλλήψεώς του. Γι’ αυτό η έκτρωση, σ’ όποιο στάδιο της κυήσεως κι αν γίνει, είναι φόνος ανθρώπινης ζωής.
               Η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού τήρησε εξαρχής αρνητική στάση στο θέμα των αμβλώσεων. Και με τους Ιερούς Κανόνες των θεοφόρων Πατέρων και των θεοσυλλέκτων Συνόδων καταδίκασε απερίφραστα τις αμβλώσεις, γιατί τις θεωρεί φόνο και χαρακτηρίζει ως «φονείς» όσους συνεργούν στην έκτρωση, τις δε, γυναίκες που υποβάλλονται σ’ αυτή τις ονομάζει «φόνισσες». Το ότι η έκτρωση είναι παράβαση της εβδόμης εντολής του Δημιουργού Θεού, ο οποίος ενομοθέτησε «ου φονεύσεις» (Εξ. κ’ 15), αποδεικνύεται και από το αναντίρρητο γεγονός, ότι δημιουργεί φοβερά συμπλέγματα ενοχής στη γυναίκα πρώτα και κατά δεύτερο λόγο στον άντρα» (Σελ. 4) [2].
            Β΄. «Ο δε Μ. Βασίλειος στον Η΄ Κανόνα του, χαρακτηρίζει ως φόνισσες και αυτές που δίνουν φάρμακα για να προκαλέσουν την άμβλωση και εκείνες που δέχονται τα φάρμακα αυτά και έτσι θανατώνουν εκουσίως το έμβρυο. Γράφει: «Και αι τοίνυν τα αμβλωθρίδια διδούσι φάρμακα φωνεύτριαί εισί και αυταί και αι τα εμβρυοκτόνα δηλητήρια». Δηλαδή: Και όσες λοιπόν δίνουν τα αμβλωτικά φάρμακα είναι και αυτές φόνισσες, καθώς επίσης και όσες παίρνουν τα εμβρυοκτόνα αυτά δηλητήρια. Τα ίδια ορίζει και ο ΚΑ΄ Κανών της εν Αγκύρα (αρχιεπισκοπή Γαλατίας) Τοπικής Συνόδου (314/315)… Έχουμε όμως και άμεσες Πατερικές και γενικώτερες μαρτυρίες για τη συνύπαρξη ψυχής και σώματος ευθύς αμέσως από αυτή την ώρα της συλλήψεως…» (Σελ. 19,20) [2].
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΧΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟ «ΧΑΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ»
              Α΄. Όπως είναι γνωστό το «χάπι» (που θα πρέπει να ληφθεί άμεσα μετά την επαφή (Δύο χάπια Norlevo μαζί ή ένα χάπι ellaOne!): α) Εμποδίζει τις ωοθήκες από το να απελευθερώσουν το ωάριο, β) Παρεμποδίζει το σπερματοζωάριο να γονιμοποιήσει το ωάριο που πιθανόν έχει απελευθερωθεί. Και γ) Εμποδίζει το γονιμοποιημένο ωάριο να προσκολληθεί στην εσωτερική στοιβάδα της μήτρας και έτσι να ξεκινήσει η κύηση [3].
            Β΄. Όπως πάλι γνωρίζετε: «Υπό κανονικές συνθήκες, ένα σπερματοζωάριο ύστερα από έναν κοπιαστικό αγώνα δρόμου μέσα στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα συναντά ένα ωάριο το οποίο έχει αφήσει την ωοθήκη που το φιλοξενούσε και το εξέτρεφε και έχει περάσει στις σάλπιγγες με κατεύθυνση τη μήτρα. Η γονιμοποίηση, που λαμβάνει χώρα στις σάλπιγγες, έχει παρομοιαστεί από τους ερευνητές με τη μεγάλη συμπαντική έκρηξη, το Big Bang. Πράγματι, η σύντηξη των δύο γαμετικών κυττάρων εκλύει ένα τεράστιο δυναμικό: το γονιμοποιημένο ωάριο αρχίζει να διαιρείται (το ένα κύτταρο να γίνεται δύο, τα δύο τέσσερα, τα τέσσερα οκτώ κ.ο.κ.) [ΔΕΣ ΕΔΩ*] προκειμένου να δημιουργηθεί ένα έμβρυο τρισεκατομμυρίων κυττάρων! Μέσα σε λίγες ημέρες και ενώ το γονιμοποιημένο ωάριο συνεχίζει την κάθοδό του προς τη μήτρα, θα έχει σχηματιστεί η βλαστοκύστη. Πρόκειται για μια μπαλίτσα 150-200 κυττάρων η οποία αναζητεί στη μήτρα τον κατάλληλο χώρο όπου θα φιλοξενηθεί για τους επόμενους περίπου εννέα μήνες. Από τα κύτταρα της μπαλίτσας αυτής θα προκύψει τόσο το έμβρυο αυτό καθαυτό όσο και ο πλακούντας και ο ομφάλιος λώρος, όλες δηλαδή οι δομές που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη του εμβρύου…»[4]
            Γ΄. Και όπως θα πρέπει να ξέρουμε: «Σαφής είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας και για το ότι ο Κύριος ήταν τέλειος εκ ψυχής και σώματος «εν μήτρα» ή «εκ μήτρας», και μάλιστα «εξ αυτής της συλλήψεως» ή«εξ άκρας συλλήψεως»… Επίσης ο «Όρος Πίστεως» της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου (431 μ.Χ.), που διδάσκει ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι «άνθρωπος τέλειος εκ ψυχής λογικής και σώματος», προσθέτει: «Ομολογούμεν (…) τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν Θεόν τέλειον και άνθρωπον τέλειον εκ ψυχής λογικής και σώματος (…) και   ε ξ  α υ τ ή ς     τ η ς  σ υ λ λ ή ψ ε ω ς   ενώσαι εαυτώ τον εξ αυτής (= της Θεοτόκου) ληφθέντα ναόν». Δηλαδή: Ομολογούμε (…) ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος «εκ ψυχής λογικής και σώματος» (…) και ότι από αυτή την ακατάληπτη στο ανθρώπινο λογικό σύλληψή του ένωσε μαζί του τον «ναόν». Δηλαδή την ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη σάρκα, την ανθρωπότητα, που έλαβε από την Παρθένο Θεοτόκο…» (Σελ. 23,24)[2].
(Συνεχίζεται, «Για τη σωτηρία της ψυχής μας»)
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
«Ο Πατήρ ευδόκησεν, ο Λόγος σάρξ εγένετο, και η Παρθένος έτεκε Θεόν ενανθρωπήσαντα» (Η Εκκλησία).
Υ.Γ.
Ο νεοέλλην έχει τόσο αποκοπεί και αλλοτριωθεί από την Παράδοσή του αλλά και από τη γλώσσα των πατέρων του ώστε ο Παπαδιαμάντης να του φαίνεται αρχαίος. Μαζί με τα Χριστουγεννιάτικα διηγήματά του που λόγω των ημερών καλόν θα ήτο να αγοραστούν και να διαβαστούν ή να δωρισθούν, δεν θα ήταν καθόλου άσχημο να κάνει και μια ανάγνωση της θρυλικής του «Φόνισσας». Αν για αυτήν έγραψε τότε ο κοσμοκαλόγερος, τι θα μας έγραφε σήμερα για τις μητέρες εκατοντάδων χιλιάδων αγέννητων ελληνόπουλων κάθε χρόνο;
Μετά τιμής
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ, Ιεροψάλτης
Πτολεμαΐδα 6 Δεκεμβρίου, Αγίου Νικολάου του Προστάτη των ανυπεράσπιστων και διδάσκαλο της Εγκρατείας  
                       
[1] «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ», ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, Έκδοσις Β’, ΑΘΗΝΑΙ 1995
[2] ‘’Πότε «εμψυχούται» το ανθρώπινο έμβρυο; Η ώρα «μηδέν» της ανθρώπινης ζωής’’, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
Για να γνωρίσουν οι πιστοί τη διδασκαλία της Εκκλησίας στο μεγάλο αυτό θέμα, αλλά και για να κατανοήσουν το «πού βρίσκεται η παράβαση και γιατί είναι φόνος η άμβλωση;»