Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Εκτός διδακτέας ύλης της Ιστορίας Γ΄Λυκείου ο Μακεδονικός Αγώνας!

Θ. Μαλκίδης
Πρώτα έφτιαξαν επιτροπή με τους λωποδύτες για να συζητήσουν ιστορικά, εκπαιδευτικά και αρχαιολογικά θέματα, χωρίς να έχει κυρωθεί η «Συμφωνία» τους.
Τώρα λοβοτομούν την νεολαία που αντιδρά στην απόπειρα παράδοσης της  Μακεδονίας, βγάζοντας εκτός διδακτέας ύλης από το βιβλίο ιστορίας Γενικής της Γ΄Λυκείου το Μακεδονικό Αγώνα!
Οι σελίδες οι οποίες βγήκαν εκτός Ύλης.....

Δείτε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου (πρώην Εθνικής) Παιδείας......