Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους εν Χριστώ πατέρες και αδελφούς μου

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
“Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.”
Θερμές εὐχαριστίες σέ ὅλους τούς ἐν Χριστῷ πατέρες καί ἀδελφούς μου, πού μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων μου, ἀπευθύνουν στήν ἀναξιότητά μου εὐχές ἀγάπης καί συμπαράστασης. Νά ἔχετε τήν εὐχή μου! Ὁ Ἅγιος Νικόλαος νά εἶναι προστάτης καί ἀρωγός στήν πνευματική σας πορεία! Νά χαίρεστε τίς οἰκογένειές σας καί νά ἀπολαμβάνετε τίς δωρεές τοῦ Χριστοῦ!