Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Ελάτε στην Ομιλία του π.Θεοδώρου Ζήση με θέμα: «Ο Άγ. Θεόδωρος Στουδίτης ως αγωνιστής της Ορθοδοξίας» Μέρος Β΄

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
     Σᾶς ἐνημερώνω πώς τήν Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 στις 7:00 μμ. ὁ πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Ὁ Ἅγ. Θεόδωρος Στουδίτης ὡς ἀγωνιστής τῆς Ὀρθοδοξίας» Μέρος Β΄ 
Δεῖτε τίς λεπτομέρειες τῆς ἀνακοίνωσης

Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" τήν Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018, στίς 7:00 μμ., στήν αἴθουσα “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ” τοῦ “Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής” (Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, τηλέφωνο: 2310 515786), ὁ πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης θά ἀναπτύξει τό θέμα
« Ἅγ. Θεόδωρος Στουδίτης ὡς ἀγωνιστής τῆς Ὀρθοδοξίας» Μέρος Β΄. 

Εἴσοδος ἐλεύθερη.