Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Επιστολή Ανδρέα Μπουλάκη για καταπάτηση Ελληνικής Σημαίας σε σχολείο του νομού Θεσσαλονίκης

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Μοῦ ἀπεστάλη πρός δημοσίευση ἡ ἐπιστολή διαμαρτυρίας τοῦ Συν/χη ἐ.ἀ. Ἀνδρέα Μπουλάκη πρός τήν Δ/ντρια τοῦ Σχολείου τῶν παιδιῶν του, ὅπου μαθήτρια πρό ἑβδομάδος καταπάτησε τήν Ἑλληνική Σημαία. Ἡ ἐπιστολή στάλθηκε πρό ἑβδομάδος στήν Δ/ντρια καί στόν δημοσιογράφο κ. Παπαζαφειρίου (πού κάνει ἐκπομπές ραδιοφωνικές στόν Μετρόπολις 95,5).

Επιστολή Ανδρέα Μπουλάκη για καταπάτηση Ελληνικής Σημαίας σε σχολείο του νομού Θεσσαλονίκης

Πυλαία, 30 Νοεμβρίου 2018
κα. .....................................
Διευθύντρια  
Λυκείου ..................
κα. ................................,
Ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς ἐκφράσω τήν βαθύτατη θλίψη μου γιά τό περιστατικό πού συνέβη σήμερα, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα, καί ἀφορᾶ τήν καταπάτηση καί τόν ἐξευτελισμό τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας ἀπό μαθήτρια τῆς Γ΄ Λυκείου σέ χῶρο τοῦ σχολείου σας, ἐνῶ ταυτόχρονα ἡ ἴδια μαθήτρια κατηγοροῦσε τούς συμμαθητές της, πού εἶχαν ἀναρτήσει τήν Σημαία, ὡς φασίστες.
Θά ἔπρεπε ἡ συγκεκριμένη μαθήτρια νά γνωρίζει ὅτι ἡ λέξη «σημαία» παράγεται ἀπό τήν ἀρχαία «σῆμα» πού σημαίνει τάφος. «Ἀνδρός μέν τόδε σῆμα πάλαι κατατεθνηῶτος», «ἄνδρα πού σκοτώθηκε παλιά εἶναι αὐτός ὁ τάφος», λέει ὁ Ἕκτορας στήν ραψωδία Η, 89. Καί σέ τέτοιους τιμημένους τάφους ἀναπαύονται τά λευκασμένα κόκκαλα ὅσων ἔδωσαν τήν ζωή τους γιά τήν Ἐλευθερία μας, πού πῆραν τ’ ἅρματα ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος, ὅπως βροντολαλεῖ ὁ Κολοκοτρώνης. Ἀλλά καί ὁ Πλάτων στόν Κρίτωνα διασώζει ὅτι: «Μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον».
Ἴσως ἡ συγκεκριμένη μαθήτρια δέν διδάχτηκε τά παραπάνω ἤ δέν φρόντισε νά πληροφορηθεῖ τί σημαίνει Ἑλληνική Σημαία, ἡ ὁποία φέρει τόν Σταυρό, πού εἶναι ἡ δόξα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία στήριξε διαχρονικά τήν Πατρίδα μας. Ἀλλά ἡ Σημαία μας εἶναι καί σύμβολο τῶν ἀγώνων γιά τήν Ἐλευθερία, ἡ ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια. Ὁ Σταυρός μαζί μέ τίς ἐννέα λωρίδες τῆς γαλανόλευκης, μαρτυροῦν τήν κοινή πορεία τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τήν Ἑλλάδα.
Ὁπότε, τί τσαλαπατοῦσε ἡ συγκεκριμένη μαθήτρια; Τί μισοῦσε; Τά ἑκατομμύρια Ἁγίων, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν - κληρικῶν καί λαϊκῶν - ποῦ θυσίασαν τή ζωή τους ὑπέρ Πίστεως; Τόν ἴδιο, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος ἑκουσίως καρφώθηκε καί ἀπέθανε ἐπάνω στόν Σταυρό γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου; Τόν Σταυρό, τήν ὡραιότητα τῆς Ἐκκλησίας; Ἤ τούς ἀμέτρητους ἥρωες, οἱ ὁποῖοι θυσίασαν τήν ζωή τους ὑπέρ πατρίδος; Γνωρίζετε κα. .......... γιατί λέγεται ὅτι οἱ παπαροῦνες στό Κιλκίς εἶναι κατακκόκινες, οἱ πιο κόκκινες στήν Ἑλλάδα, παρά τό ὅτι τό Κιλκίς δέν ἀρδεύεται ἀπό πουθενά; Καί γιατί τά παιδάκια τοῦ Δημοτικοῦ ἐκεῖ, ὅταν οἱ δάσκαλοι τά βγάζουν ἐκδρομή ἔξω στήν φύση, λέγεται ὅτι φοβοῦνται νά πιάσουν τίς παπαροῦνες, μήν τυχόν καί κοποῦν τά χεράκια τους καί ματώσουν; Μάθετε, λοιπόν, ὅτι ὅλο τό ὑπέδαφος τοῦ Κιλκίς εἶναι διάσπαρτο ἀπό τά κόκκαλα περίπου 9.000 νεκρῶν ὁπλιτῶν καί 19 νεκρῶν διοικητῶν Συνταγμάτων, πού μέ ἀκράδαντη πίστη στήν ποθητή πατρίδα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, θυσίασαν ἑκουσίως τή ζωή τους ὑπέρ τῆς ἀγαπημένης πατρίδος τοῦ παρόντος αἰῶνος. Τέτοιοι ἀγῶνες ἀνάγκασαν κάποτε τήν οἰκουμένη νά ἀναφωνήσει μέ θαυμασμό, ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες. Αὐτούς τούς νεκρούς μισοῦσε καί τσαλαπατοῦσε ἡ μαθήτριά σας; Αὐτή ἡ ἐνέργειά της, δέν τιμᾶ οὔτε τό σχολεῖο μας, ἀλλά οὔτε καί τόν δήμο ....... .  
Γιά τό παραπάνω συμβάν, δέν κατηγορῶ ἐσᾶς, κα. ........... Ὅλοι μας φταῖμε γιά τήν σημερινή κατάσταση. Οἱ μέν γονεῖς, διότι δέν διδάσκουμε στά παιδιά μας τήν ἀρετή τῆς φιλοπατρίας. Οἱ δέ δάσκαλοι, διότι δέν ἀναφέρουν αὐτήν τήν ἀρετή στίς σχολικές αἴθουσες. Ἔχουμε τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ ἐσχάτη μάχη γιά τό μέλλον τῆς πατρίδος διεξάγεται μέσα στό κοινοβούλιο ἤ στά ἔγκατα τοῦ Μαξίμου. Μέγα λάθος!! Στά σχολεῖα, στίς αἴθουσες διδασκαλίας, κρίνεται ἡ τύχη τοῦ Γένους!! Ἀκόμη καί ὁ προστάτης τῆς πόλεώς μας, ὁ Ἅγιος Δημήτριος, ἀναφέρεται στόν βίο του ὡς φιλόπατρις καί ὡς σωσίπατρις – σώζει τήν πόλη του. Ἐνῶ λοιπόν ὁ ξένος πού ἀγαπᾶ τήν Ἑλλάδα ὀνομάζεται φιλλέληνας, ὁ Ἕλληνας πού ἀγαπᾶ τήν πατρίδα του ὀνομάζεται … φασίστας! Γιά παράδειγμα, ὁ 18χρονος Εὐαγόρας Παλληκαρίδης (καί πληθώρα ἄλλων παιδιῶν) πού θυσίασε τή ζωή του γιά τήν πατρίδα του ἦταν φασίστας, σύμφωνα μέ τήν συγκεκριμένη μαθήτρια! Καί ἐπιπλέον, ἐνῶ στήν πατρίδα μας, ὁ 15χρονος Γιωργάκης ἔχει τήν ὡριμότητα πλέον, βάσει νόμου, νά γίνει «Ἀννούλα» (Κύριε ἐλέησον!!), ἐντούτοις ὁ 15χρονος πού δείχνει τά πατριωτικά του συναισθήματα, εἶναι φασίστας!
Φαίνεται λοιπόν, ἔτσι τουλάχιστον δείχνουν τά πράγματα, ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔφθασε ἡ ὥρα νά ξαναγράψει ἱστορία. Αὐτή ἡ κουρασμένη ἀπό τά τόσα μνημόνια, ἡ καταταλαιπωρημένη ἀπό τά μυριάδες προβλήματα, ἡ ἐξουθενωμένη ἀπό τήν φτώχεια Ἑλλάδα, μέ τήν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας μας καί τῶν Ἁγίων, θά ξαναγράψει ἱστορία. Τό διάλειμμα κράτησε πολύ…
                                                                                         Μέ ἐκτίμηση
                                                                                   Ἀνδρέας  Μπουλάκης