Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2018

Το «Παιδίον Βαρθολομαίος ο Α΄» και οι συν αυτώ εν τη εκκλησία ημών!

 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
Αποκλειστικά για την katanixis.gr
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
λένε πως μία παγκόσμια γλώσσα που την καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι όλων των λαών εν τη γη είναι η «Ευγένεια»!
Α΄. Ο απόστολος Παύλος πιο θεολογικά έχει να μας πει: «Ἀδελφοί, γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω» (Κορ. Α΄ ιστ΄ 13, 14). Δηλαδή, Αδελφοί, αγρυπνείτε, στέκεσθε σταθεροὶ εις την πίστιν, να είσθε θαρραλέοι καὶ δυνατοί.  Ό,τι κάνετε, να γίνεται με αγάπην! Ό,τι κάνετε…
Β΄. Από την οικουμενική εν αγάπη «γλώσσα» του αποστόλου των εθνών,  και πριν προχωρήσουμε στο «ΠΑΙΔΙΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ο Α΄» (και στο Χριστουγεννιάτικο οικουμενικό μήνυμά του εν σχέσει με τη φράση «παιδίον Ιησούς»), καλό είναι να θυμίζουμε τα τελευταία λόγια του Αποστόλου προς Κορινθίους (Α'): «(22). Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. Μαρὰν ἀθᾶ. (23) Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾿ ὑμῶν.  (24) Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ· Ἀμήν» (Κορ. Α΄ ιστ΄).Δηλαδή, «22 Εάν κανείς δεν αγαπά με όλην του την ψυχήν και την δύναμιν τον Κύριον Ιησούν, ας είναι χωρισμένος από την Εκκλησίαν και τον Χριστόν. Ο Κύριος θα έλθη και θα τον κρίνη όπως του πρέπει. 23 Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού είθε να είναι μαζί  σας πάντοτε. 24 Η αγάπη μου, η εν Χριστώ Ιησού, είναι και θα είναι με όλους σας. Αμήν» (ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ι. ΚΟΛΙΤΣΑΡΑ).«Μαράν Αθά» σημαίνει «ο Κύριος είναι κοντά»;…
Γ΄. Αδελφοί, όταν τώρα κάνετε «Ό,τι κάνετε…» να μην ξεχνάτε εκτός από τα παραπάνω λόγια και τούτα:«Ο σκοπός μας δεν είναι να καταδικάζουμε το κακό, αλλά να το διορθώνουμε. Με την καταδίκη ο άνθρωπος μπορεί να χαθεί, με την κατανόηση και βοήθεια θα σωθεί. Τον αμαρτωλό πρέπει να τον αντικρύζουμε με αγάπη και με σεβασμό στην ελευθερία του…» (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ο διορατικός και θαυματουργός)[1]. Με την καταδίκη, λοιπόν,  το «παιδίον άνθρωπος» μπορεί να χαθεί, και με την κατανόηση και βοήθεια θα σωθεί;…
Δ΄. Αλλά και λόγια της φωνής αυτής ας πάρουν τη θέση που τους πρέπει μέσα στην καρδιά μας: «Η βλασφημία! Ελαφρά είνε πάσα άλλη αμαρτία συγκρινομένη προς την βλασφημία, λέγει ο άγιος Ιερώνυμος. Διότι «ο αμαρτάνων παραβαίνει νόμον, ο δε βλασφημών εις αυτήν αθετεί την Θεότητα», καθώς κηρύττει ο φωστήρ της Καισαρείας, ο Μέγας Βασίλειος. Ο δε, ιερός Χρυσόστομος, πλήρης ιεράς αγανακτήσεως, φθάνει μέχρι του σημείου να κηρύττη δημόσια, ότι πας ο ραπίζων βλάσφημον αγιάζει την χείρα. Και ο νεώτερος άγιος, ιερομάρτυς και ισαπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός εις τας διδαχάς του δεν παύει να καυτηριάζη την βλασφημίαν ως εσχάτην διαφθοράν της ανθρωπίνης ψυχής» (Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης)[2]…
Ε΄. Ιδού και τι γράφαμε προ ημερών εν σχέσει με το «παιδίον Ιησούς»:
»Πριν να δούμε τί σημαίνει το θεόσδοτο όνομα «Ἰησοῦς» και ποια  θέση πρέπει να έχει στη ζωή μας, καλό είναι να εξετάσουμε την θέση που έχει το όνομα Αυτού μέσα στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου (το οποίο πρόκειται να αναγνωσθεί «Επ᾿ εκκλησίας» κατά την Θείαν Λειτουργίαν της εορτής των Χριστουγέννων, μετά το Ιερόν Ευαγγέλιον)! Αλήθεια, αν μετά από τις 1015 συνθηματικές λέξεις  του μηνύματος του Βαρθολομαίου Α΄ δεν έβρισκες ούτε μία φορά το όνομα Αυτού που είναι το «Α και το Ω» δεν θα θύμωνες; Αν μετά από 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 790, 791, 792, 793, λέξεις συναντούσες όχι το γλυκύ όνομα που ο Θεός Πατὴρ θέλησε να δώσει στον ενανθρωπήσαντα Υιότου, αλλά, μόνο τη φράση «παιδίον Ἰησοῦς» (794), τί θα είχες να πεις τόσο για τον Ιερό Κανόνα της Αποτείχισης, όσο και για το «χρέος ευθύνης» ημών των Αποτειχισμένων (λόγω Βαρθολομαίου του Α΄ καιεξαιτίας της αυτού ψευδοσυνόδου); Αλήθεια, το «παιδίον Ἰησοῦς» μπορεί να είναι το Όνομα Αυτού, που είναι το Α και το Ω, που είναι ο Ων, ο Ην και ο Ερχόμενος, ο «Κύριος;» [3]...
Ας έλθουμε τώρα – ως άλλη προέκταση - στο θέμα μας που αφορά το «μήνυμα» της πατριαρχικής εγκυκλίου για τα Χριστούγεννα του 2018. Αν και έχει ειπωθεί πως ο νυν πατριάρχης είναι ο μεγαλύτερος βλάσφημος όλων των μέχρι σήμερα αιώνων, ημείς θα κάνουμε μια υπέρβαση πιστεύοντες πως το εν λόγω μήνυμα δεν γράφτηκε από τον ίδιο αλλά από άλλον εκκλησιαστικό «άνδρα»! Για να μπορέσει λοιπόν ο νους μας να εισχωρήσει στα βαθειά νοήματα του οικουμενιστικού «Χριστουγεννιάτικου μηνύματος» (που διάβασε ο αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αρχιμανδρίτης Ιωακείμ [1] ενώπιων πολλών τηλεοπτικών σταθμών) θεωρούμε εξ ανάγκης, ότι το «παιδίον Βαρθολομαίος ο Α΄» έχει βαθιά μεσάνυχτα από Θεολογία, και ότι έχει άγνοια των «Νόμων» που θέσπισαν οι Επτά Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι, και όχι μόνον!
Ιδού τι «άλλο» παράδοξο ακούστηκε στο Σεπτό Κέντρο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας την ημέρα της εορτής της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (σύμφωνα με δημοσιογραφική πηγή):  «Η Εκκλησία του Χριστού είναι ο τόπος της «κοινής σωτηρίας», της «κοινής ελευθερίας» και της ελπίδας της «κοινής βασιλείας», είναι ο τρόπος της βιώσεως της ελευθεροποιού αληθείας, ο πυρήν της οποίας είναι το αληθεύειν εν αγάπη». «Γενεά παρέρχεται και γενεά έρχεται, και αι επερχόμεναι εξελίξεις είναι κατ’ άνθρωπον δυσκόλως προβλέψιμοι», σημειώνει στο μήνυμά του ο Παναγιώτατος και προσθέτει: «Η γνησία πίστις, όμως, δεν έχει διλήμματα. Ο Λόγος εγένετο σαρξ, η ‘’αλήθεια ήλθε» και ‘’παρέδραμεν η σκιά», μετέχομεν ήδη της Βασιλείας εν τη πορεία προς την τελείωσιν του έργου της ενσάρκου Θείας Οικονομίας. Έχομεν ακλόνητον την βεβαιότητα ότι το μέλλον ανήκει εις τον Χριστόν, ο Οποίος είναι ‘’χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας», ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι και θα παραμένη τόπος αγιασμού και ενθέου βιοτής, ανακαινίσεως του ανθρώπου και του κόσμου, πρόγευσις της δόξης της Βασιλείας, ότι θα συνεχίση ‘’να δίδη την ευαγγελικήν μαρτυρίαν» και ‘’να διανέμη εν τη οικουμένη τα δώρα του Θεού: την αγάπην Του, την ειρήνην, την δικαιοσύνην, την καταλλαγήν, την δύναμιν της Αναστάσεως και την προσδοκίαν της αιωνιότητος». Το σύγχρονον ιδεολόγημα περί ‘’μεταχριστιανικής» εποχής είναι άτοπον. ‘’Μετά Χριστόν», τα πάντα είναι, και μένουν εις τον αιώνα, ‘’εν Χριστώ»»[4]…
Αδελφοί, το παρόν δημοσιογραφικό άρθρο τελειώνει, όπως βλέπετε, με τα λόγια: «Το σύγχρονον ιδεολόγημα περί ‘’μεταχριστιανικής» εποχής είναι άτοπον. ‘’Μετά Χριστόν», τα πάντα είναι, και μένουν εις τον αιώνα, ‘’εν Χριστώ»»! Η απουσία του ονόματος του Σωτήρα «Ιησούς», κυρίως απ’ το δίστιχο «εν Χριστώ» μας αναγκάζει να επαναλάβουμε τον Χαιρετισμό του αποστόλου των Εθνών: «Η αγάπη μου, η εν Χριστώ Ιησού, είναι και θα είναι με όλους σας. Αμήν»! Και αυτό για να εννοήσουμε πως μετά την ψευδοσύνοδο της Κρήτης η διαστροφή των «γλωσσών» που μεταχειρίζονται τα στόματα των Οικουμενιστών στρέφει αυτούς βιαίως έξω από τα όρια της «αμαρτίας»! Μόνον τυφλωμένοι εν τη καρδία άνθρωποι δεν μπορούν να εννοήσουν πως ο Οικουμενισμός, η δήθεν "γνήσια πίστις", ευαγγελίζεται την  «Μετά Χριστόν» εποχή, δηλαδή την ονομαζόμενη ως «νέα εποχή του αγίου πνεύματος» ή αλλιώς του «Αντιχρίστου»! Πράγματι οι Οικουμενιστές παρά του Οικουμενικού θρόνου και όχι μόνον, προσβλήθηκαν από το δαιμόνιο αυτό σε μικρή ηλικία, «παιδιόθεν»! Είθε Αυτός που τόσο η Παναγία όσο και ο Ιωσήφ προσφωνούσαν ως «παιδίον», ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, να θεραπεύσει ως ο μόνος Κραταιός και Δυνατός τα «παιδιά» των Οικουμενιστών! Όποιος πάλι είναι μαθητής της «εν Χριστώ Ιησού αγάπης» ας σπεύσει διά Προσευχής και Νηστείας να σώσει τον ονομαστό  πατριάρχη μας, ή καλύτερα το «παιδίον Βαρθολομαίος» (και τους συν αυτώ) από την τελική εν Συνόδω έκ-πτωση, αμήν. 
Μετά τιμής
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ,

Εις μνήμη Ευγενίας Πτολεμαϊδιώτισσας
[2] «ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ», ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, Έκδοσις(β’) ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», ΑΘΗΝΑΙ 1989, Σελ. 8