Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

"Μη Νηστέψεις... Δεν πειράζει..." Ορμήνια από τον Ιερό Ναό Αγ. Κυριακής Θεσσαλονίκης

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Φέτος τό κοινωνικό παντοπωλεῖο τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς Χαριλάου Θεσσαλονίκης “ἐξέδωσε νόρμα” πνευματικῆς καθοδήγησης (!) ἀπό τά κιτάπια τῶν νεωτεριστῶν… “Δέν πειράζει ἄν δέ νηστέψεις, ἀρκεῖ νά χαρίσεις στούς ἀναξιοπαθοῦντες πράγματα ἀνάγκης”!  
“Τοῦτο τό γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ” κατά τόν Κύριό μας Ἰησού Χριστό. Παρόλα αὐτά, στόν Ναό τῆς Ἁγίας Κυριακῆς τά πράγματα διαφέρουν. Ἡ παραπάνω προτροπή ἀμφιβόλου πνευματικότητας προκαλεῖ τήν εὐλάβεια τῶν πιστῶν.
Έμένα μοῦ μοιάζει περισσότερο σά ξέπλυμα προσωπικῶν ἁμαρτιῶν καί ἀπενοχοποίηση ἀτασθαλιῶν. Γιατί ἡ ἀντικατάσταση τῆς θεόσδοτης ἐντολῆς τῆς νηστείας μέ πράξεις ἐλεημοσύνης εἶναι ξεκάθαρη πολιτική τῶν ἀγαπούληδων οἰκουμενιστῶν, πού σέ κάθε ἐνέργειά τους ἀντικαθιστοῦν τίς ἐντολές τοῦ Θεανθρώπου μέ τή δικαιολογία τῆς ἐξυπηρέτησης τῶν δῆθεν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου. Στήν ἴδια λογική θά μποροῦσε κάποιος νά ἐγκαταλείψει τόν ἀγώνα τῆς ἐγκράτειας, συγχωρώντας τίς πράξεις πορνείας καί μοιχείας, ἐπειδή εἶναι ἐλεήμων! Πρόκειται γιά παραλογισμό!