Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

Φώτιος Μιχαήλ, Η σύγχρονη αθεΐα του ''Καιρού''...!!!

Ὅσοι Ὀρθόδοξοι, θαυμᾶστε περιεχόμενα περιοδικοῦ τοῦ ''καιροῦ''!!! Δηλαδή, μιᾶς ὁμάδας ''θεολόγων'' τῆς Πατρίδας μας, πού κανονίζει σύν τοῖς ἄλλοις καί τά περιεχόμενα τῶν βιβλίων θρησκευτικῶν τῶν παιδιῶν μας!
Ἐάν τό περιοδικό τους τό διάβαζαν σήμερα ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἤ ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης, τί θά ἔλεγαν ἄραγε; Ὅτι πρόκειται γιά περιοδικό μέ περιεχόμενο Ὀρθόδοξο;
Καί ὅμως, τούς ''θεολόγους'' τοῦ ''Καιροῦ'' πρώτους-πρώτους τούς ἔχουμε στίς ἱερατικές συνάξεις καί στίς θεολογικές ἡμερίδες τῶν περισσοτέρων Μητροπόλεών μας!
Νά, πῶς μπερδεύεται ὁ ἀκατήχητος λαός μας. Νά, πῶς χάνει τήν Πίστη του στήν Ὀρθοδοξία καί ὁδηγεῖται κατευθεῖαν στήν πανθρησκεία, δηλαδή, στήν δαιμονολατρεία...
Ἔλεγε ὁ μακαριστός πατήρ Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος:
Μὲ τὴν καλὴ σημασία: φιλοδοξεῖτε νὰ σωθεῖτε; Ἐὰν ναί, πρέπει νάχουμε ἐγρήγορση. Καὶ τὰ λέμε αὐτά, γιατὶ δὲν ξέρουμε αὔριο τί ἔρχεται. Ὄχι ἐπὶ θύραις, ἔχει μπεῖ μέσα ὁ ἐχθρός. Δὲν λέω τὶς αἱρέσεις μόνο, δὲν λέω ...πάμπολλα. Ἕνα θὰ πῶ μόνο, τὸν ΟἰκουμενισμόὉ ὁποῖος Οἰκουμενισμός, φορεῖς του ἔχει αὐτὴ τὴν στιγμὴ Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκόπους, Ἐπισκόπους κ.ο.κ. Τὰ ἀκούσατε; Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἔχει φορεῖς του: Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκόπους, Ἐπισκόπους κ.ο.κ. Τὸ καταλάβατε; Πῶς λοιπόν, θὰ παίρνει τὸ μυαλό μας στροφές, ὅταν αὔριο θὰ μᾶς ποῦν –προοδευτικὰ ἐννοεῖται, μὲ τὴ μέθοδο τοῦ σαλαμιοῦ, λίγο-λίγο–  καὶ τοῦτο κι ἐκεῖνο. Δὲν θὰ ἀντιδράσουμε; Θὰ πιαστοῦμε στὸν ὕπνο;
Ἀλλοίμονο σὲ κεῖνον ποὺ δὲν θὰ ἀντιδράσει.”
Αποσπάσματα από το περιοδικό ΕΛΘΕ (Ελληνική Έκδοση για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση)

Δείτε ακόμη: