Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

π.Νικόλαος Μανώλης, Συνδαιτυμόνες Χριστού [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Πόση εἶναι ἡ εὐθύνη κάθε συνειδητοῦ Χριστιανοῦ νά συμμετέχει στό μεγάλο Δεῖπνο πού παραθέτει ὁ Κύριος μέ τήν ἀπεριόριστη ἀγάπη Του! Σέ μᾶς ἐναπόκειται ἄν ἀπό κλητοί καταφέρουμε νά γίνουμε καί ἐκλεκτοί!
Κήρυγμα Κυριακῆς ΙΑ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιδ΄ 16-24, Ματθ. κβ΄ 14), 16-12-2018.
π.Νικόλαος Μανώλης, Συνδαιτυμόνες Χριστού [mp3 2018]