Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ο Τίμιος Πρόδρομος εμπνέει τους αγωνιστές της Πίστεως (Πραξ. ιθ' 1-8)

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ο Τίμιος Πρόδρομος εμπνέει τους αγωνιστές της Πίστεως (Πραξ. ιθ' 1-8) [mp3 - 2017]