Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Εορτασμός για τη μάχη της Κονίτσης (1947)

Αυτή την Κυριακή η μάχη της Κονίτσης
Γνωστοποίηση
Μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορία τῆς Μάχης στὰ
 ἑξῆς:
καὶ