Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Εκδήλωση για την Μακεδονία στο Πολεμικό Μουσείο Τρίτη, 29/01/19

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΡΙΤΗ, 29/01/19