Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Ύβρις και ιεροσυλία – Ουνίτες και παπικοί στην Ουκρανία [ΒΙΝΤΕΟ]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς παρούσης δημοσίευσης νά ὑπενθυμίσω καί νά προτείνω στούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες μου τά περίφημα ἄρθρα καί ὁμιλίες τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση, ἑνός ἐκ τῶν πλέον διακεκριμένων ρασοφόρων τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὁμότιμου καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου, τῆς Θεολογικῆς σχολῆς Θεσσαλονίκης, μέ πλούσια γνώση πάνω στό θέμα τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν παιχνιδιῶν ἐξουσίας τοῦ Φαναριώτη Πατριάρχη. Νά τονίσω δέ ὅτι γιά τό θέμα τῆς παμπόνηρης Οὐνίας δέν ὑπάρχει σπουδαιότερος γνώστης καί πολέμιος ἀπό τόν ἐν λόγῳ πατέρα!

Ύβρις και ιεροσυλία – ουνίτες και παπικοί στην Ουκρανία.
σ.σ. Παρακολουθήσετε αυτό το εκπληκτικό βίντεο (δυστυχώς στα αγγλικά) και θα σοκαριστείτε από το χάος που έχουν προκαλέσει οι ουνίτες και οι παπικοί στην Ουκρανία. Πρόσφατα ο Ουνίτης της λεγόμενης «Ουκρανικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας»*(Ukrainian Autocephalous Orthodox Church ή UAPC), ‘αρχιεπίσκοπος’ Κιέβου και Γαλικίας Σβιατοσλάβ Σεβτσούκ, μίλησε για «ενότητα της Εκκλησίας» η οποία μόνο με τον πάπα μπορεί να γίνει! Ο Ουνίτης Σβιατοσλάβ Σεβτσούκ δηλώνει (όπως όλοι τους!) ότι ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού και αυτό που δεν γνωρίζει ο πολύς κόσμος είναι ότι αναγνωρίζει επισήμως και το κίνημα των χαρισματικών (το 2012 δήλωσε ότι εκπροσωπούνται στο συνοδικό επίπεδο της «εκκλησίας» τους).
*Προσθήκη: Να διορθώσω εδώ ένα λάθος μου και συγνώμη γι’ αυτό. Ο Ουνίτης Σβιατοσλάβ Σεβτσούκ ανήκει στην λεγόμενη «Ελληνόρυθμη Εκκλησία της Ουκρανίας» Ukrainian Greek Catholic Church και έχει πλήρη κοινωνία με τον πάπα.
Το κίνημα των χαρισματικών το έχουν αγκαλιάσει και οι παπικοί στην Ουκρανία. Χοροί, τραγούδια και πανηγύρια μέσα στους ‘ναούς’ της Ουκρανίας· είναι αξιοσημείωτος ο τρόπος που προσπαθούν να τραβήξουν τους νέους κάνοντάς τους και μαθήματα ντίσκο!! Οι πολιτικές σκοπιμότητες όλης αυτής της κατάστασης είναι προφανείς. Βαρύτατες οι ευθύνες του πατρ. Βαρθολομαίου Οι πολιτικές σκοπιμότητες όλης αυτής της κατάστασης είναι προφανείς. Οι πολιτικές σκοπιμότητες όλης αυτής της κατάστασης είναι προφανείς. Βαρύτατες οι ευθύνες του πατρ. Βαρθολομαίου που ενέκρινε το αίτημα αυτοκεφαλίας των σχισματικών. ( Σχόλιο Σ.Β : Τελικά χορήγησε τόμο αυτοκεφαλίας στη νέα σχισματική "Εκκλησία " της Ουκρανίας του αναθεματισμένου από τη Ρωσική εκκλησία μητροπολίτη Φιλάρετου )
Στο βίντεο μπορεί κανείς να διακρίνει το μεγαλείο της Ορθοδοξίας που έμεινε απαρασάλευτη στην Ιερά Παράδοση και είναι η μοναδική οδός προς την Αγιότητα. Δύο πολύ ωραία χωρία -χρησιμότατα και για τους οικουμενιστές- παρατίθενται για να μας υπενθυμίσουν την πλάνη και την ματαιότητα του να προσπαθεί κανείς να φτάσει στον Τριαδικό Θεό με κοσμικούς τρόπους και μεθόδους: ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· [Ιω. 18,36] και Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾿ αὐτῆς. τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν. [Ματθ. 7,13 και 7,14]
Το βίντεο από το ιστολόγιο του Peter Heers Orthodox Ethos
Το διαβάσαμε από το: Ύβρις και ιεροσυλία – ουνίτες και παπικοί στην Ουκρανία.