Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Δύο φωτογραφίες = Εκατομμύρια λέξεις

ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ = ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΛΕΞΕΙΣ:

1η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ο ΠΟΡΟΣΕΝΚΟ "ΚΟΙΝΩΝΕΙ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ
2η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ο ΠΟΡΟΣΕΝΚΟ "ΚΟΙΝΩΝΕΙ" ΑΠΟ ΟΥΝΙΤΗ ΠΑΠΙΚΟ