Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Ελάτε στην Ομιλία του π.Θεοδώρου Ζήση με θέμα: «Ο Άγ. Θεόδωρος Στουδίτης ως αγωνιστής της Ορθοδοξίας» Μέρος Γ΄

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
     Σᾶς ἐνημερώνω πώς τήν Τετάρτη 23 Ἰανουαρίου 2019 στις 7:00 μμ. ὁ πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Ὁ Ἅγ. Θεόδωρος Στουδίτης ὡς ἀγωνιστής τῆς Ὀρθοδοξίας» Μέρος Γ΄ 
Δεῖτε τίς λεπτομέρειες τῆς ἀνακοίνωσης

Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" τήν Τετάρτη, 23 Ἰανουαρίου 2019, στίς 7:00 μμ., στήν αἴθουσα “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ” τοῦ “Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής” (Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, τηλέφωνο: 2310 515786), ὁ πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης θά ἀναπτύξει τό θέμα
« Ἅγ. Θεόδωρος Στουδίτης ὡς ἀγωνιστής τῆς Ὀρθοδοξίας» Μέρος Γ΄. 

Εἴσοδος ἐλεύθερη.