Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019

Το Σάββατο στο Φανάρι ο Μητροπολίτης Επιφάνιος

Το Σαββατοκύριακο είναι ιστορικό για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ορθοδοξία εν γένει. Το διήμερο θα βρεθεί στο Φανάρι ο Μητροπολίτης Επιφάνιος ο οποίος θα συλλειτουργήσει κατά την εορτή των Θεοφανείων με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Το Σάββατο θα υπογραφεί ο Τόμος της Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Αυτή θα είναι και η επισφράγιση του σχίσματος ανάμεσα σε Φανάρι και Μόσχα. Η Ορθοδοξία βγαίνει βαθιά τραυματισμένη από την απόφαση για την Αυτοκεφαλία στην Ουκρανία και το διχασμό που προκλήθηκε τόσο στη χώρα όσο και στην Ορθοδοξία. Μια κίνηση με απρόβλεπτες συνέπειες αφού το Πατριαρχείο Μόσχας είχε κάνει γνωστή τη στάση που θα κρατούσε αν ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επέμενε στην απόφασή του αυτή.
Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:
Ευχαρίστως ανακοινούται, ότι η Α. Μακαριότης, ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. κ. Επιφάνιος αφικνείται, μετά της τιμίας συνοδείας Αυτού, εις την Πόλιν την πρωίαν του Σαββάτου, 5ης Ιανουαρίου, προς πραγματοποίησιν της επισήμου ειρηνικής επισκέψεως Αυτού προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον.
Ακολούθως και περί ώραν 11:30, ο υψηλός επισκέπτης της Μητρός Εκκλησίας θα προστή Δοξολογίας εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, εν συνεχεία δε θα γίνη επισήμως δεκτός υπό της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, και της περί Αυτόν σεβασμίας Ιεραρχίας εν τη Αιθούση του Θρόνου, ένθα θα πραγματοποιηθή η επί τη υπογραφή του Τόμου ανακηρύξεως της αυτοκεφαλίας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ουκρανίας Ι. Ακολουθία και θα ανταλλαγούν προσφωνήσεις, παρουσία και του Προέδρου της Ουκρανίας Εξοχ. κ. Πέτρου Ποροσένκο.
Την Κυριακήν, 6ην Ιανουαρίου, επί τη μεγάλη εορτή των Αγίων Θεοφανείων, η Α. Μακαριότης, ο Μητροπολίτης, θα συλλειτουργήση εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ μετά της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου, και εκατέρωθεν Ιεραρχών.
Μετά την ανάγνωσιν του Ι. Ευαγγελίου ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης θα εγχειρίση επισήμως την περγαμηνήν αποδόσεως της αυτοκεφαλίας τω Μακαριωτάτω Μητροπολίτη κ. Επιφανίω και θα γίνη ανταλλαγή επισήμων προσφωνήσεων και αναμνηστικών δώρων μεταξύ των δύο Προκαθημένων.
Μετά το πέρας του πανηγυρικού Συλλειτούργου, θα πραγματοποιηθή η τελετή Αγιασμού των υδάτων εν τη αποβάθρα Φαναρίου, προεξαρχόντων των δύο Προκαθημένων.