Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019

Σήμερον κρεμάται επί ψήφου

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Μεγάλη Παρασκευή για τη Μακεδονία μας και για μας τους Μακεδόνες, θλίψη, πόνος, οργή, αηδία… Μπροστά στην προδοσία της γλυκειάς μας Πατρίδας, το Έθνος θρηνεί. Σταυρώθηκε η αγιοτόκος Μακεδονία μας από τα κολασμένα απομεινάρια της πολιτικής…
Σήμερον κρεμάται επί ψήφου,
η την άπασαν Ελλάδα δοξάσασα.
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται,
η πεφιλημένη ημών Μακεδονία.
Ψευδοίς λόγοις προδίδεται,
η απαρτίζουσα τον κορμόν της Πατρίδας.
Ράπισμα καταδέχεται, ο Ελληνικός Λαός.
Ηλοις προσηλώθη, η Αλήθεια της Ιστορίας.
Λόγχη εκεντήθη, το Σώμα της Ελλάδας.
Συμπάσχομεν τοις πάθεσί σου, Ελλάς,
αγωνιζόμενοι δια την ένδοξόν σου Ανάστασιν...