Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Οι Χιλιαστές της Σκοπιάς και η χειρ του Σολομώντος

( Απάντηση στην Χιλιαστική Προπαγάνδα)
Σαλταούρας Χρήστος
        Αγαπητοί αναγνώστες, την παρούσα σύντομη μελέτη την δημοσιεύουμε για να διαφωτίσουμε τους πιστούς Χριστιανούς σχετικά με τις διαβολικές μεθόδους παραποίησης της Αγίας Γραφής από τους αιρετικούς Χιλιαστές της Εταιρίας Σκοπιά. Οι Χιλιαστές πλησιάζουν τους ανυποψίαστους και απλοϊκούς Χριστιανούς με μία προκατασκευασμένη προπαγανδιστική επιχειρηματολογία, για να τους πλανήσουν και να τους εντάξουν στην θεομάχο οργάνωσή τους. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με μία από τις πολλές προπαγανδιστικές τακτικές της Σκοπιάς (αλλά και άλλων αντι-τριαδιτών), θα αναλύσουμε μία μορφή σοφιστικής προπαγάνδας των Χιλιαστών που σκοπό έχει να συσκοτίσει το νόημα της Αγίας Γραφής και να οδηγήσει στην πλάνη του αντι-τριαδισμού τους απονήρευτους Χριστιανούς.
        Η Αγία Γραφή περιέχει εδάφια στα οποία γίνεται διάκριση προσώπων στον Θεό. Υπάρχουν εδάφια στα οποία ένας Γιαχβέ διακρίνεται από άλλον Γιαχβέ ! Αυτό σημαίνει ότι ο Γιαχβέ είναι περισσότερα του Ενός πρόσωπα. Υπάρχουν εδάφια στα οποία γίνεται διάκριση δύο θείων προσώπων και άλλα εδάφια στα οποία γίνεται διάκριση τριών θείων προσώπων . Οι διάφοροι αντι-τριαδίτες αιρετικοί όμως διδάσκουν ότι ο Γιαχβέ είναι ένα πρόσωπο μόνο και δεν υπάρχει Τριαδικός Θεός.
ΓΕΝΕΣΗ 19:24 « καὶ Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ» (Εβδομήκοντα, βλέπε και Εβραϊκό).
ΙΕΡΕΜΙΑΣ 34:12 «και εγένετο λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν παρά Κυρίου, λέγων» (Εβραϊκό κείμενο).
ΟΒΔΙΟΥ (ΑΒΔΙΟΥ) 1: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί του Εδώμ. Ηκούσαμεν αγγελίαν παρά Κυρίου » (Εβραϊκό κείμενο, βλέπε και Εβδομήκοντα).
Στα εδάφια που παραθέσαμε γίνεται η χρήση του σχήματος «Κύριος παρά Κυρίου» - יְהוָ֖ה מֵאֵ֥ת יְהוָ֖ה «Γιαχβέ μεέτ Γιαχβέ». Ένας Γιαχβέ λέγει, ακούει ή πράττει κάτι εκ μέρους άλλου Γιαχβέ !
Μάλιστα στο εδάφιο Οβδιού (Αβδιού) 1 ο ομιλών Γιαχβέ λέγει σύμφωνα με το Εβραϊκό κείμενο Ηκούσαμεν … παρά Κυρίου ! Το χωρίο έχει Τριαδολογική σημασία. Περισσότερα του ενός Πρόσωπα που ονομάζονται «Αδωνάι Γιαχβέ» λέγουν ότι ΆΚΟΥΣΑΝ αγγελία από τον Γιαχβέ !
Είναι σαφές από τα παρατιθέμενα εδάφια ότι υπάρχει διάκριση προσώπων στον Θεό. Αυτή η αλήθεια της Αγίας Γραφής ενοχλεί τους πάσης φύσεως αντι-τριαδίτες. Οι αιρετικοί λοιπόν συχνά αναφέρουν το εξής επιχείρημα για να συσκοτίσουν το νόημα της Αγίας Γραφής :
Οι αιρετικοί λέγουν ότι δήθεν αυτά τα εδάφια είναι ένας Εβραϊκός ιδιωματισμός της Γραφής βάσει του οποίου σημαίνεται ότι ο Θεός ενεργεί από τον εαυτό του και ότι δεν σημαίνουν τα χωρία αυτά ότι υπάρχει διάκριση προσώπων στον Θεό. Για να κάνουν περισσότερο πειστικό το επιχείρημά τους αναφέρονται και σε ορισμένα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, μάλιστα από το κείμενο των Εβδομήκοντα, για να παροδηγήσουν τους απλούς και ανυποψίαστους ακροατές ή αναγνώστες τους.
Παράδειγμα :
Γ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ( Α ΒΑΣΙΛΕΩΝ) 10:13 : «καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν ἔδωκε τῇ βασιλίσσῃ Σαβὰ πάντα, ὅσα ἠθέλησεν, ὅσα ᾐτήσατο, ἐκτὸς πάντων ὧν ἐδεδόκει αὐτῇ διὰ χειρὸς τοῦ βασιλέως Σαλωμών» (Κείμενο Εβδομήκοντα) .
Σύμφωνα με το παρατιθέμενο εδάφιο των Εβδομήκοντα ο Βασιλιάς Σολομών έδωσε πλούτη στην Βασίλισσα του Σαβά «διὰ χειρὸς» του Βασιλέως Σολομώντος ! Σύμφωνα με τους πονηρούς αιρετικούς, όπως ο Σολομών ενεργεί ΔΙΑ του Σολομώντος χωρίς να έχουμε δύο πρόσωπα που να είναι ο Βασιλεύς Σολομών, έτσι και ο Γιαχβέ ενεργεί ΑΠΟ τον Γιαχβέ χωρίς να υπάρχει διάκριση προσώπων στον Γιαχβέ ! Βλέπεις αγαπητέ αναγνώστη το Διαβολικό επιχείρημα των αιρετικών για να πλανήσουν αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς ;
Οι αιρετικοί έρχονται με τέτοιου είδους επιχειρήματα προκειμένου να φέρουν σε αμηχανία και να μπερδέψουν τα υποψήφια θύματά τους.
Ας δώσουμε λοιπόν απάντηση στον αιρετικό ισχυρισμό περί Εβραϊκού ιδιωματισμού.
Στο εδάφιο Γ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ( Α ΒΑΣΙΛΕΩΝ) 10:13 σύμφωνα με το κείμενο των Εβδομήκοντα υπάρχει η φράση «ΔΙΑ χειρὸς». Οι αιρετικοί που προτιμούν το Εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, στην συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγουν να αποκρύψουν με δόλο το τί αναφέρει το Εβραϊκό κείμενο και μας πλασάρουν το κείμενο των Εβδομήκοντα το οποίο λόγω διατύπωσης είναι δυνατόν να μπερδέψει ορισμένους απλοϊκούς ανθρώπους. Παρουσιάζουν οι αιρετικοί την απόδοση των Εβδομήκοντα ως δήθεν Εβραϊκό ιδιωματισμό που πρέπει να τον εφαρμόσουμε και στα χωρία στα οποία διακρίνεται ο Γιαχβέ να ενεργεί εκ μέρους άλλου Γιαχβέ !
Το Εβραϊκό κείμενο στην φράση «ΔΙΑ χειρὸς» ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΛΕΞΗ- ΠΡΟΘΕΣΗ «ΔΙΑ» ! Το ίδιο το κείμενο των Εβδομήκοντα την ίδια Εβραϊκή φράση που μεταφράζει «διὰ χειρὸς» στο Γ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ( Α ΒΑΣΙΛΕΩΝ) 10:13, αποδίδει «ὡς χεὶρ» στο Β ΕΣΔΡΑΣ (ΕΣΔΡΑΣ) 8:18.
Εβραϊκό κείμενο :
כְּיַ֖ד (Κε-γιάντ = ΩΣ ΧΕΙΡ ) - Γ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ( Α ΒΑΣΙΛΕΩΝ) 10:13.
בְּיַד (Μπε-γιάντ= ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ/ ΕΝ ΧΕΙΡΙ ) –ΓΕΝΕΣΙΣ 39:22 .
Στο χωρίο Γ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ( Α ΒΑΣΙΛΕΩΝ) 10:13 αναφέρεται δύο φορές ο Σολομών αλλά δεν έχουμε διάκριση Σολομώντος από Σολομώντα διότι δεν έχουμε σύμφωνα με το Εβραϊκό κείμενο την πρόθεση ΔΙΑ/ ΕΝ. Δεν αναφέρει το εδάφιο ότι ο Σολομών ενήργησε ΔΙΑ/ ΕΝ ΧΕΙΡΙ του Σολομώντος. Το εδάφιο λέγει ότι ο Σολομών έδωσε στην βασίλισσα του Σαβά δώρα ΣΑΝ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ Σολομώντα (σύμφωνα δηλαδή με την γενναιοδωρία του). Όχι ότι ο Σολομών ΔΙΑ άλλου Σολομώντος έκανε δώρα στην βασίλισσα ! Βλέπε και το εδάφιο Εσθήρ 1:7 κατά το Εβραϊκό κείμενο : «και ήτο οίνος βασιλικός εν αφθονία, κατά το χέρι (כְּיַ֖ד- κε γιαντ ) του βασιλέως». Ο οίνος δίνονταν εν αφθονία συμφώνως προς το γενναιόδωρο χέρι του Βασιλιά και όχι δια μέσου (του χειρός) του Βασιλιά ! Δεν έδιδε τον οίνο ο ίδιος ο Βασιλιάς αλλά ο οίνος δίδονταν σύμφωνα με την γενναιοδωρία του Βασιλιά.
Υπάρχει νοηματική διαφορά ανάμεσα στις δύο Εβραϊκές προθέσεις ΜΠΕ בְּ και ΚΕ כְּ . Οι πονηροί αιρετικοί αποκρύπτουν την διαφορά των δύο αυτών προθέσεων για να περάσουν την άποψή τους.
ΝΕΕΜΙΑΣ 2:8 «καὶ ἔδωκέ μοι ὁ βασιλεὺς ὡς χεὶρ (כְּיַ֖ד- κε γιαντ) Θεοῦ ἡ ἀγαθή» (Κείμενο Εβδομήκοντα, βλέπε και Εβραϊκό).
Ο Βασιλεύς έδωσε ΣΑΝ ΤΟ ΧΕΡΙ του Θεού (το γενναιόδωρο), δεν έδωσε ο Βασιλεύς ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ του Θεού !
ΕΞΟΔΟΣ 9:35 «ελάλησε Κύριος διά χειρός (בְּיַד- μπε γιαντ) Μωϋσέως» (Εβραϊκό κείμενο).
Ο Κύριος ελάλησε δια μέσου του Μωϋσέως.
Άλλο επιχείρημα των αντι-τριαδιτών :
Γ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ (Α ΒΑΣΙΛΕΩΝ) 8:1 :«Τότε συνήθροισεν ο βασιλεύς Σολομών τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και πάντας τους αρχηγούς των φυλών, τους αρχηγούς πατέρες των υιών Ισραήλ προς τον βασιλέα Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ» (Εβραϊκό κείμενο).
Οι αιρετικοί επικαλούνται το Εβραϊκό κείμενο του Γ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ (Α ΒΑΣΙΛΕΩΝ) 8:1 σύμφωνα με το οποίο «ο Σολομών συνήθροισεν τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ προς τον Σολομώντα». Ισχυρίζονται ότι και στο παρόν εδάφιο αναφέρεται δύο φορές ο Σολομών χωρίς να είναι δύο πρόσωπα.
Η παράθεση του εν λόγω εδαφίου είναι εντελώς άσχετη και χαρακτηριστική του πανικού των αιρετικών που ψάχνουν να πιαστούν από φράσεις της Γραφής για να δικαιολογήσουν την άρνησή τους να δεχτούν σαφή εδάφια στα οποία ο Γιαχβέ διακρίνεται από άλλον Γιαχβέ.
Το εδάφιο δεν λέγει ότι ο Σολομών πήγε προς τον Σολομώντα αλλά ότι ο Σολομών συνήθροισεν τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ προς τον Σολομώντα. Με άλλα λόγια ο Σολομών ενήργησε προς τους πρεσβυτέρους (τους συνήθροισεν) και όχι ότι ο Σολομών συνηθροίσθη προς τον Σολομώντα ! Αν το εδάφιο έλεγε ότι ο Σολομών συνηθροίσθη προς τον Σολομώντα θα είχαν δίκαιο να ομιλούν οι αντι-τριαδίτες για ιδιωματισμό, αφού όλοι ξέρουμε ότι ο Σολομών είναι ένα πρόσωπο και συνεπώς δεν δύναται ένας Σολομών να συναθροισθεί προς άλλον Σολομώντα ! Το ρήμα του εδαφίου αναφέρεται σε ενέργεια του Σολομώντος προς τους πρεσβυτέρους και όχι σε σχέση με τον Σολομώντα. Αν το εδάφιο έλεγε ότι ο Σολομών συνήθροισεν τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ του Σολομώντος θα άλλαζε το πράγμα. Υπάρχει νοηματική διαφορά ανάμεσα στην πρόθεση ΠΡΟΣ και στην πρόθεση ΑΠΟ.
Στο εδάφιο πχ ΓΕΝΕΣΗ 19:24 « καὶ Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ» βλέπουμε ότι ο Γιαχβέ βρέχει θείο και πύρ στα Σόδομα και στα Γόμορρα ΑΠΟ τον Γιαχβέ.
Τα εδάφια που παρέθεσα στα οποία παρατηρείται διάκριση Γιαχβέ από Γιαχβέ περιέχουν όλα την πρόθεση μεέτ – מֵאֵ֥ת= ΠΑΡΑ/ΑΠΟ . Οι αντι-τριαδίτες από όλη την Αγία Γραφή δεν παραθέτουν ούτε ένα εδάφιο με τον υποτιθέμενο Εβραϊκό ιδιωματισμό σύμφωνα με τον οποίο κάποιος ενεργεί προς τον εαυτό του και στο εδάφιο αυτό να υπάρχει η λέξη μεέτ – מֵאֵ֥ת !!! Γιατί η Γραφή δεν αναφέρει το σχήμα πχ: Αβραάμ ΑΠΟ Αβραάμ ή Ιακώβ ΑΠΟ Ιακώβ κτλ ; Γιατί δεν λέγει η Γραφή ότι «ο Ιωσήφ άκουσε ΑΠΟ τον Ιωσήφ τον τάδε λόγο» ; Γιατί δεν λέγει η Γραφή ότι «έγινε λόγος του Μωϋσή προς τον Φαραώ ΑΠΟ τον Μωϋσή» ;
Αντίθετα η Γραφή λέγει ότι: ΙΕΡΕΜΙΑΣ 34:12 «και εγένετο λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν παρά Κυρίου, λέγων» (Εβραϊκό κείμενο).
Ενδεικτικά και για να τεθεί τέλος σε κάθε αμφισβήτηση ότι στην Γραφή υπάρχει διάκριση προσώπων στον Θεό παραθέτω συντόμως λίγα εδάφια :
(Κείμενο Εβδομήκοντα , βλέπε και Εβραϊκό)
ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3:2 « καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν διάβολον· ἐπιτιμήσαι Κύριος ἐν σοί, διάβολε, καὶ ἐπιτιμήσαι Κύριος ἐν σοὶ ὁ ἐκλεξάμενος τὴν ῾Ιερουσαλήμ» - Ο Γιαχβέ λέγει στον Σατανά : Είθε να σε ΕΠΙΤΙΜΗΣΕΙ ο Γιαχβέ ! Ο Ομιλών Γιαχβέ αναφέρεται σε τρίτο πρόσωπο («ἐπιτιμήσαι» = Είθε να σε ΕΠΙΤΙΜΗΣΕΙ) σε άλλον Γιαχβέ ! Όταν έδειξα σε έναν Χιλιαστή της Σκοπιάς το εδάφιο αυτό μου απάντησε πως ενώ παραδέχεται ότι το κείμενο λέγει «καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν διάβολον» εντούτοις η ορθή ερμηνεία σύμφωνα με την Σκοπιά είναι « καὶ εἶπε Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ πρὸς τὸν διάβολον» !!!!!!! Με συμβούλεψε μάλιστα να μην κοιτάω τις λέξεις αλλά την ερμηνεία γιατί «Το γαρ γράμμα αποκτείνει» !!! Τί και αν η Γραφή λέγει «καὶ εἶπε Κύριος» ο Χιλιαστής θέλει να καταλαβαίνει «καὶ εἶπε Ο ΑΓΓΕΛΟΣ Κυρίου» !
ΑΜΩΣ 4:11 «κατέστρεψα ὑμᾶς, καθὼς κατέστρεψεν ὁ Θεὸς Σόδομα καὶ Γόμορρα, καὶ ἐγένεσθε ὡς δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός· καὶ οὐδ᾿ ὧς ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει Κύριος» .
Ο Γιαχβέ λέγει: Σας ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑ όπως ο Θεός ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ τα Σόδομα καὶ τα Γόμορρα και ούτε έτσι επιστρέψατε προς ΕΜΕΝΑ ! Ο ΚΥΡΙΟΣ (Γιαχβέ) διακρίνει τον εαυτό του από τον Θεό!
ΖΑΧΑΡΙΑΣ 12 10 (Κατά το Εβραϊκό): «Και θέλω εκχέει επί τον οίκον Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και ικεσιών· και θέλουσιν επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν».
Ο ομιλών Γιαχβέ προφητεύει την διατρύπησή του ! Πως δύναται ο Θεός που είναι πνεύμα να διατρυπηθεί ; Ο Θεός έγινε άνθρωπος και διατρυπήθηκε πάνω στον Σταυρό !
ΓΕΝΕΣΗ 22:11-12 « καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶπεν· ῾Αβραάμ, ῾Αβραάμ. ὁ δὲ εἶπεν· ἰδοὺ ἐγώ. καὶ εἶπε· μὴ ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ παιδάριον μηδὲ ποιήσῃς αὐτῷ μηδέν· νῦν γὰρ ἔγνων, ὅτι φοβῇ σὺ τὸν Θεὸν καὶ οὐκ ἐφείσω τοῦ υἱοῦ σου τοῦ ἀγαπητοῦ δι᾿ ἐμέ».
Ο Αγγελιοφόρος του Γιαχβέ λέγει στον Αβραάμ «οὐκ ἐφείσω τοῦ υἱοῦ σου τοῦ ἀγαπητοῦ δι᾿ ἐμέ», δεν λυπήθηκες τον υιόν σου τον μονογενή ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ! Ασφαλώς ο Αβραάμ για χάρη του Θεού δεν λυπήθηκε τον Ισαάκ και όχι για κάποιον κτιστό Άγγελο ! Ο ομιλών Άγγελος του Γιαχβέ είναι και ο ίδιος Γιαχβέ γιαυτό λέγει «οὐκ ἐφείσω τοῦ υἱοῦ σου τοῦ ἀγαπητοῦ δι᾿ ἐμέ». Δεν είναι δυνατόν ένα κτίσμα ενεργώντας ως Αγγελιοφόρος του Θεού να ομιλεί ως Θεός. Με αυτήν την λογική και οι Απόστολοι που απεστάλησαν από τον Θεό και τον αντιπροσωπεύουν θα έλεγαν «εμείς είμαστε ο Θεός» !!! Δεν είπαν ασφαλώς οι Απόστολοι τέτοια πράγματα !
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ