Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

π. Άγγ. Αγγελακόπουλος, Μέγας Φώτιος: Το έργο, οι αγώνες του και η 8η Οικουμενική Σύνοδος

π. Άγγ. Αγγελακόπουλος, Μέγας Φώτιος: Το έργο, οι αγώνες του και η 8η Οικουμενική Σύνοδος