Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

Θρησκευτικό γραφείο ιδρύεται στην Πυροσβεστική

Πνευματική βοήθεια στο ριψοκίνδυνο έργο τους θα έχουν σε λίγο καιρό οι πυροσβέστες, καθώς θα δημιουργηθεί μια καινούργια υπηρεσία, που θα ονομαστεί Γραφείο Θρησκευτικού, με πληθώρα αρμοδιοτήτων.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση που έλαβε για τη σύσταση της υπηρεσίας ο αρχηγός του Σώματος, Βασίλης Ματθαιόπουλος, το Γραφείο Θρησκευτικού θα ενισχύει πνευματικά, ηθικά και ψυχολογικά το προσωπικό της Πυροσβεστικής στο έργο του και θα συμπαραστέκεται «στα πνευματικά προβλήματα των ανδρών και των οικογενειών τους».
Παράλληλα, θα μεριμνά για τη θρησκευτική και πνευματική καλλιέργεια του προσωπικού με τη θεία λατρεία και άλλες ποιμαντικές εκδηλώσεις.
Τα «πνευματικά»
Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις και η μέριμνα «για τη συντήρηση των παρεκκλησίων που έχουν ιδρυθεί με πρωτοβουλία της Πυροσβεστικής», καθώς και η επιμέλεια της οργάνωσης της θρησκευτικής διαφώτισης και του εφοδιασμού των υπηρεσιών με το κατάλληλο υλικό.
Επίσης, θα μεριμνά για την έκδοση εντύπων και περιοδικών θρησκευτικού περιεχομένου, και για την ίδρυση δανειστικών βιβλιοθηκών στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
Το υπό σύσταση γραφείο θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με την αντίστοιχη Θρησκευτική Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., με εκκλησιαστικούς φορείς και παρόμοιες υπηρεσίες άλλων κρατών.
Τέλος, θα μπορεί να διοργανώνει «εκδρομές και προσκυνήματα», καθώς και πολιτιστικές, πνευματικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Το γραφείο θα στελεχώνεται από πυροσβεστικούς υπαλλήλους και πολιτικό προσωπικό του Π.Σ.