Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Η Παραβολή του Ασώτου και το ιερό Ψυχοσάββατο [mp3 - 2016]

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Η Παραβολή του Ασώτου και το ιερό Ψυχοσάββατο [mp3 - 2016]