Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

π.Νικόλαος Μανώλης, Κυριακή μετά τα Φώτα - Ο δρόμος της Μετάνοιας [mp3 2019]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Ὁ ἀσφαλής δρόμος τῆς μετάνοιας εἶναι προϋπόθεση γιά τό φωτισμό μας. Ἐξασφαλίζουμε, μετανοώντας, τή διάλυση τοῦ σκότους καί τῆς σκιᾶς τοῦ θανάτου, σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς ζωῆ μας!
Κήρυγμα Κυριακῆς μετά τά Φῶτα, 13-1-2019.
π.Νικόλαος Μανώλης, Κυριακή μετά τα Φώτα - Ο δρόμος της Μετάνοιας [mp3 2019]