Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Άρθρο 3: Και οι τρεις παράγραφοι σε «ανάγκη» Αναθεωρήσεως

Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όπου και κρίθηκε από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου ποιες διατάξεις θα παραπεμφθούν στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Σημειώνουμε, ότι τέθηκαν προς ψήφιση μόνο τα άρθρα που είχαν πάρει πάνω από 151 ψήφους κατά την προηγούμενη ψηφοφορία του Φεβρουαρίου.
Σε ότι αφορά, το άρθρο 3, περί θρησκευτικής ουδετερότητας, η νέα σημερινή, κρίσιμη ψηφοφορία εξελίχθηκε ως εξής:
Άρθρο 3, παρ. 1: ΝΑΙ 156 – ΟΧΙ 101
Άρθρο 3, παρ.2: ΝΑΙ 156 – ΟΧΙ 101
Άρθρο 3, παρ.3: ΝΑΙ 171 – ΟΧΙ 99
Άρθρο 3 (εισαγωγή ερμηνευτικής δήλωσης) (προσθήκη ερμηνευτικής δήλωσης προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους): 157 ΝΑΙ – 113 ΟΧΙ 
Όσες διατάξεις έλαβαν αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών θα μπορούν στην επόμενη Βουλή να αναθεωρηθούν με τις ψήφους 151 μελών του Κοινοβουλίου. Αντιστοίχως, όσες διατάξεις συγκέντρωσαν στη σημερινή ψηφοφορία 151 ψήφους και πάνω, αλλά λιγότερες από 180 ψήφους, για να αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή θα απαιτείται να περάσουν τον πήχη των 180.
Αρθρο 3: (Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας)
1. Eπικρατούσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η θρησκεία της Aνατολικής Oρθόδοξης Eκκλησίας του Xριστού. H Oρθόδοξη Eκκλησία της Eλλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Kύριο ημών Iησού Xριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Mεγάλη Eκκλησία της Kωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Eκκλησία του Xριστού τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Eίναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Iερά Σύνοδο των εν ενεργεία Aρχιερέων και από τη Διαρκή Iερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο Kαταστατικός Xάρτης της Eκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Tόμου της κθ΄ (29) Iουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928.
2. Tο εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του Kράτους δεν αντίκειται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
3. Tο κείμενο της Aγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. H επίσημη μετάφρασή του σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Aυτοκέφαλης Eκκλησίας της Eλλάδας και της Mεγάλης του Xριστού Eκκλησίας στην Kωνσταντινούπολη.