Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

π. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η 9η Αγία και Οικουμενική Σύνοδος

π. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ ἡ 9η Ἁγία καὶ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος