Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Καταγγελία προς την αντιαιρετική ομάδα της Ι.Μ. Πατρών

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΤΡΩΝ
π. Τιμόθεε ευλογείτε,

Σας αποστέλλω την παρακάτω προσωπική μου καταγγελία καθώς είστε υπεύθυνος την αντιαιρετικής ομάδας της Ι.Μ. Πατρών η οποία επίσης στερείται δικό της e-mail.
Η καταγγελία μου αφορά τον αρχιμανδρίτη π. Βασίλειο Μπακογιάννη, ιερέα της Ι.Μ. Πατρών.
Το πρακτορείο εκκλησιαστικών ειδήσεων «Ρομφαία» δημοσίευσε στις 11/1/2019 στην ιστοσελίδα του και συγκεκριμένα στο: www.romfea.gr άρθρο του π. Βασιλείου, με τίτλο «Περί Ουκρανίας…».
Στο εν λόγω άρθρο ο π. Βασίλειος προσπαθεί να υποστηρίξει ότι ο Πατριάρχης Κων/πόλεως κ. Βαρθολομαίος έπραξε σωστά στο πρόσφατο Ουκρανικό ζήτημα.
Το πρόβλημα είναι ότι στην προσπάθειά του αυτή ο π. Βασίλειος χρησιμοποιεί επιχειρήματα που εισάγουν αιρετικές θέσεις, αντίθετες στα δόγματα και τις παραδόσεις της Αγίας μας Εκκλησίας.
Συγκεκριμένα στις παρακάτω 2 παραγράφους:
(Ὁ «Πρῶτος», ἀκόμα…..ἐννοούμενα, παραλείπονται...!». ) εισάγει κάποιο είδος πρωτείου στην Αγία Τριάδα και συγκεκριμένα του Πατρός έναντι του Υιού. (Ὁ «Πρῶτος», ἀκόμα καί στήν Ἁγία Τριάδα, ἔχει τόν «πρῶτο» λόγο, Ἁναγνώρισε δηλαδή τήν «ἀνωτερότητά» Του! ).
Αν και η χρήση εισαγωγικών, προς στιγμήν δεν ξεκαθαρίζει το τι ακριβώς εννοεί ο π. Βασίλειος ως προς την σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος, στην επόμενη ακριβώς παράγραφο γίνεται ξεκάθαρο ότι ο π. Βασίλειος εννοεί πρωτείο εξουσίας, καθώς επιχειρεί να μεταθέσει συμπερασματικά αυτό το πρωτείο εξουσίας του Πατρός έναντι του Υιού σε πρωτείο εξουσίας του Πατριάρχη έναντι των υπολοίπων επισκόπων.
(Μπορεῖ, λοιπόν, ὁ Πατριάρχης μας ώς Ἀρχιερέας νά εἶναι «ἴσος μεταξύ ἴσων», δέν παύει ὅμως νά εἶναι ὁ πρῶτος μεταξύ τῶν ἴσων, καί ἄρα δέν εἶναι ἰσάξιος οὔτε μέ τόν δεύτερο, πολύ δέ περισσότερο, οὔτε μέ τόν τρίτο κ.λ.π.)
Το υποτιθέμενο πρωτείο εξουσίας του Πατριάρχη επεκτείνεται στην αμέσως επόμενη παράγραφο σε πρωτείο εξουσίας σε όλη την Εκκλησία:
(Καί ὡς πρῶτος, τουτέστιν ὡς ἀνωτάτη ἐξουσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό «καυτό» θέμα τῆς  Οὐκρανίας, ἔπρεπε νά ἐπέμβει καί νά θεραπεύσει τή θανατηφόρα πληγή στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ).
Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, ο π. Βασίλειος συνεχίζει τοποθετώντας τον Πατριάρχη υπεράνω των όποιων κανόνων της Αγίας μας Εκκλησίας:
(Καί διατάξεις νά ὑπῆρχαν, πού νά ἀπαγόρευαν ρητά στόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη τήν ἐπέμβασή του στό θέμα τῆς Οὐκρανίας, θά ἔπρεπε νά καταργηθοῦν!) ενώ ενδέχεται να υπάρχουν και διατάξεις που θα έπρεπε να καταργηθούν: (Γιατί, ὅ,τι δέν συμβάλλει στήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, καί στή σωτηρία τοῦ λαοῦ, δέν ἔχει λόγο ὑπάρξεως μέσα στήν Ἐκκλησία.)
Το ακόμα λυπηρότερο είναι ότι ο π. Βασίλειος για να ισχυροποιήσει τα επιχειρήματά του, χρησιμοποιεί χωρία της Αγίας Γραφής που είναι βέβαια άσχετα με τις αντιλήψεις/θέσεις που εισάγει.
Συνοψίζοντας λοιπόν θα λέγαμε εν συντομία ότι για τον π. Βασίλειο:
- Ο Θεός Πατέρας είναι ανώτερος του Υιού (και όχι ισότιμος).
- Ο Πατριάρχης Κων/πόλεως έχει πρωτείο εξουσίας (και όχι τιμής)
- Ο Πατριάρχης Κων/πόλεως είναι η ανωτάτη εξουσία στην Ορθόδοξη Εκκλησίας (και όχι το Συνοδικό σύστημά της)
- Ο Πατριάρχης Κων/πόλεως είναι υπεράνω των κανόνων της Αγίας μας Εκκλησίας και ως εκ τούτου δύναται να τους παραβαίνει/καταργεί κατά την κρίση του.
- Πιθανώς να υπάρχουν κανόνες στην Εκκλησία μας, μη σωτηριολογικοί, οι οποίοι κατά συνέπεια χρίζουν καταργήσεως (άρα οι κανόνες της Εκκλησίας μας δεν είναι διαχρονικοί και εισάγεται η αμφιβολία ως προς την εγκυρότητά τους.)
Αντιλαμβανόμενοι –φαντάζομαι- το
- Βάθος των πλανών του π. Βασιλείου
- Το μέγεθος της δημοσιότητας του συγκεκριμένου άρθρου (300000 εμφανίσεις) και κατά συνέπεια το μέγεθος της πνευματικής  ζημιάς από αυτό, στο ορθόδοξο πλήρωμα.
- Το μέγεθος της ευθύνης της Ι.Μ. Πατρών (ενώπιον Θεού και ανθρώπων) καθώς ο π. Βασίλειος είναι ιερέας της.
- Την ευθύνη σας ως υπευθύνου της αντιαιρετικής ομάδος της Ι.Μ. Πατρών σας καλώ όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο π. Βασίλειος να ανακαλέσει δημοσίως και γραπτώς τις απαράδεκτες αυτές απόψεις του και να επιστρέψει εν μετανοία στον ορθόδοξο δρόμο.

Μετά Τιμής

Σπυρίδων Ζορμπαλάς
Σολωμού 10
Πάτρα 26222