Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

«Ιερό» αντάρτικο για τη Γλυφάδα

«Αντάρτικο» από τον μητροπολίτη Μεσσηνίας για τη Μητρόπολη Γλυφάδας
Χθες, ο κ. Χρυσόστομος έδωσε στη δημοσιότητα κείμενό του, με το οποίο προειδοποιεί για νομικό κώλυμα εκλογής του τιτουλάριου επισκόπου Σαλώνων Αντωνίου ως μητροπολίτη Γλυφάδας.
Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας υποστήριξε ότι τυχόν εκλογή του Αντωνίου Αβραμιώτη ενδεχομένως να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην εγκυρότητα της εκλογής, κάτι που μπορεί να καταστήσει την Εκκλησία, σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, «υπό εκβιασμό» από την Πολιτεία.
Σύμφωνα με την ερμηνεία του μητροπολίτη Χρυσοστόμου, ο επίσκοπος Σαλώνων εκ του νόμου δεν έχει δικαίωμα εκλογής σε θέση επαρχιούχου μητροπολίτη, διότι η θέση του δεν είναι μία από τις 16 θεσμοθετημένες θέσεις βοηθών επισκόπων που δεν έχουν εκλογικό κώλυμα.
Λόγω αυτού του νομικού κενού στον καταστατικό χάρτη μπορεί να δημιουργηθεί το εξής παράδοξο: η Ιεραρχία να εκλέξει τον επίσκοπο Σαλώνων και το υπουργείο Παιδείας ή η νομική υπηρεσία της Προεδρίας ή του Εθνικού Τυπογραφείου, που διενεργούν έλεγχο νομιμότητας, να εντοπίσουν το νομικό κώλυμα εκλογής.
Βέβαια, κακές γλώσσες ισχυρίζονται ότι το κίνητρο του μητροπολίτη Μεσσηνίας είναι διαφορετικό. Την υποψηφιότητα του επισκόπου Αντωνίου Αβραμιώτη στηρίζει ο Αρχιεπίσκοπος, ενώ μια ομάδα μητροπολιτών αντιτάσσεται. Αντίπαλο δέος για τη Μητρόπολη Γλυφάδας φέρεται ότι είναι ο πρωτοσύγκελος Αλέξιος Ψωίνος.