Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Συγκλονιστική εξέλιξη στη Ρουμανία, αποτειχισμένος ιερέας κερδίζει τη δίκη, κόλαφος για τη μητρόπολη

Ὁ Ρουμᾶνος ἀποτειχισμένος ἱερέας Ἰωάννης Οὐνγκουρεάνου κερδίζει τὴ δίκη - τὴν ἀγωγὴ ἔξωσης, τὴν ὁποία εἶχε καταθέσει ἡ Μητρόπολη Μολδαβίας καὶ Μπουκοβίνας
Ἡ Μητρόπολη Μολδαβίας καὶ Μπουκοβίνας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, κατέθεσε τὸν περασμένο Μάρτιο ἀγωγὴ ἔκτακτης ἔξωσης τοῦ ἀποτειχισμένου ἱερέα Ἰωάννη Οὐνγκουρεάνου, ἐφημέριου στὴν ἐνορία Σκὴτ (Schit) τοῦ Ὀρασένι (Orășeni), ἡ ὁποία βρίσκεται στὴν Βόρεια Ρουμανία, στὸν νομὸ Μποτοσάνι. Ὁ ἐν λόγῳ ἱερέας εἶχε καθαιρεθεῖ ἤδη ἀπὸ τὸν Αὔγουστο τοῦ 2016 λόγῳ τῆς διακοπῆς μνημόνευσης τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Μολδαβίας καὶ Μπουκοβίνας κ.κ. Θεοφάνη, ὁ ὁποῖος εἶχε ὑπογράψει τὰ αἱρετικὰ κείμενα τῆς Κρήτης.
Αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα τὸ Πρωτοδικεῖο τῆς Σουτσέαβα ἀπέρριψε ὡς ἀβάσιμη τὴν ἀγωγὴ τῆς Μητρόπολης, δίνοντας στὴν ἐνάγουσα νόμιμη προθεσμία πέντε ἡμερῶν γιὰ νὰ ἀσκήσει ἔφεση.
Ἐὰν ἡ ἀπόφαση γίνει δεκτὴ στὸ δικαστήριο ποὺ θὰ δικάσει τὴν ἔφεση καὶ γίνει ὁριστική, ἡ ἐνορία Ὀρασένι θὰ εἶναι ἡ πρώτη ἐνορία τῆς Ρουμανίας, στὴν ὁποία ὁ ἱερέας καὶ οἱ πιστοὶ ἀγωνίζονται μαζὶ κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς συνόδου τῆς Κρήτης, ἐνῶ οἱ οἰκουμενιστικὲς ἐκκλησιαστικὲς ἀρχὲς δὲν θὰ μπορούν πλέον νὰ ἐκδιώξουν τὸν ἐν λόγῳ ἱερέα, οὔτε και μὲ τὴ βοήθεια τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, ἀφοῦ εἶχε καθαιρεθεῖ ἀντικανονικά.  
Ὁ ἱερέας Ἰωὰν Οὐνγκουρεάνου εἶναι ἐφημέριος τοῦ ναοῦ ἀπὸ τὸ Σκὴτ Ὀρασένι ἐδῶ καὶ 18 χρόνια, ναὸ τὸν ὁποῖον ἔχτισε σχεδὸν ἀπὸ τὸ μηδέν. Διέκοψε τὴν μνημόνευση τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου τὸν Αὔγουστο τοῦ 2016 καὶ ἔκτοτε διατήρησε μία σωστὴ πατερικὴ γραμμὴ ἀποτειχίσης, ὄντας ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑπογράψαντες τὴν ἀπόφαση «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου, πρόσχωμεν!»[1] τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 2018, ἡ ὁποία ἔγινε γνωστὴ καὶ ἐκτιμήθηκε στὴν Ἑλλάδα.  
Τὸν Μάιο τοῦ 2017 ἐπιχειρήθηκε ἐκ μέρους τῆς Μητρόπολης ἡ ἐκδίωξη τοῦ ἱερέα ἀπὸ τὴν ἐνορία του μὲ τὴ βία, ἀλλὰ οἱ χωρικοὶ ἀντιστάθηκαν. Τον Ἰούλιο τοῦ 2017 ὁ Μητροπολίτης Θεοφάνης τὸν καθαίρεσε καὶ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2017, ὁ ἐνοριακὸς ναὸς δέχθηκε ἐπίθεση ἀπὸ μία ὁμάδα ὑπαλλήλων τῆς Μητρόπολης, οἱ ὁποῖοι συνοδεύονταν ἀπὸ τὴν τοπικὴ χωροφυλακή. Με τὴν ὑποστήριξη τοῦ λαοῦ ὁ ἱερέας ἄντεξε.  
Ὁ ναὸς τοῦ Ὀρασένι εἶναι ἕνα ἱστορικὸ μνημεῖο, ἡ παλιὰ ἀρχικὴ σκήτη εἶχε χτιστεῖ ἀπὸ ἀσκητὲς οἱ ὁποῖοι ἦρθαν τὸν δέκατον ἕβδομον αἰῶνα ἀπὸ τὴν Ρωσία. Ὁ προστάτης τῆς σκήτης εἶναι ὁ Ἅγιος Σύλλας, ἕνας ὅσιος ὁ ὁποῖος ἄρχισε τὴν πνευματικὴ ζωὴ του στὴν σκήτη Ὀρασένι. Ἀπὸ τοὺς 400 πιστοὺς ἀπὸ τὴν περιοχή, οἱ 324 κατέθεσαν αἴτηση γιὰ δικαστικὴ παρέμβαση ὑπὲρ τοῦ ἱερέα.
O Μητροπολίτης Θεοφάνης κατέχει ἕναν ἐκ τῶν πλέον σημαντικῶν μητροπολιτικῶν θρόνων τῆς Ρουμανίας, ὁ  ὁποῖος κατὰ τὴν παράδοση, δίνει τὸν μέλλοντα πατριάρχη τῆς χώρας. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐμφανίζεται ὡς παραδοσιακός, συμμετεῖχε στὴν οἰκουμενιστικὴ σύνοδο τῆς Κρήτης, τῆς ὁποίας  κείμενα καὶ ὑπέγραψε. Ἀντιμετωπίζοντας μία ἰσχυρὴ ἀντίσταση ἐκ μέρους ὁρισμένων ἱερομονάχων καὶ ἱερέων, ἀλλὰ καὶ ἐκ μέρους ἀξιοσημείωτου ἀριθμοῦ πιστῶν, κατέστη ἕνας ἐκ τῶν σκληρότερων διωκτῶν τῶν ἀποτειχισμένων κληρικῶν στὸ πλαίσιο τοῦ Ρουμανικοῦ Πατριαρχείου, διώχνοντας μοναχοὺς καὶ μοναχὲς ἀπὸ τὶς μονὲς τούς, ἱερεῖς ἀπὸ τὶς ἐνορίες τους, καθαιρώντας δύο κληρικούς, ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι ὁ πατὴρ Ιωὰν Οὐνγκουρεάνου.  
Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2018, ὁ Μητροπολίτης προκάλεσε κατάπληξη σὲ ὅλη τὴν χώρα, ὅταν ἔλαβε μέρος στὴν τελετὴ τῶν ἐγκαινίων μιᾶς συναγωγῆς στὴν πόλη τοῦ Ἰασίου, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἔχει «στεφθεῖ» ἀπὸ τὸν ραβββῖνο μὲ τὸν πομπώδη τίτλο τοῦ «πρίγκιπα τῆς Ἐκκλησίας», ἐνῶ δίπλα του βρισκόταν ὁ ἐκπρόσωπος τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν τῆς πόλης.