Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019

Είναι θεόπνευστη η μετάφραση των Εβδομήκοντα;

Σαλταούρας Χρήστος
Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ
Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι η αρχαιότερη μετάφραση στα Ελληνικά του Εβραϊκού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης. Έγινε τον 3ο αιώνα π.Χ στην Αίγυπτο από 72 Ελληνιστές Ιουδαίους μεταφραστές. Από την στρογγυλοποίηση του αριθμού των 72 μεταφραστών προέκυψε η ονομασία «Μετάφραση των Εβδομήκοντα». Η μετάφραση αυτή εκπονήθηκε για να εξυπηρετήσει τους Ιουδαίους της διασποράς, και όχι μόνο, οι οποίοι δεν ομιλούσαν την Εβραϊκή γλώσσα. Ακόμη και στην Ιουδαία τους χρόνους μετά την επιστροφή από την Βαβυλώνια αιχμαλωσία, υπήρχαν Εβραίοι οι οποίοι δεν ομιλούσαν καλά την Εβραϊκή. Ήταν η εποχή που κυριαρχούσε ο Ελληνιστικός πολιτισμός. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι πολύ σημαντική διότι είναι η αρχαιότερη από όλες τις μεταφράσεις, έγινε προ Χριστού, δεν είναι μία μετάφραση που έγινε από Χριστιανούς ώστε να απηχεί συγκεκριμένες δογματικές θέσεις. Στην παρούσα σύντομη μελέτη μας θα παραθέσουμε ορισμένες πληροφορίες για την εν λόγω μετάφραση που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε Χριστιανός. Οι πληροφορίες αφορούν την μετάφραση των Εβδομήκοντα σε σχέση με το Εβραϊκό κείμενο, την Καινή Διαθήκη και άλλες μεταφράσεις.
 1. Θεόπνευστα είναι μόνο τα κείμενα τα πρωτότυπα όπως βγήκαν από τα χέρια των θεοπνεύστων συγγραφέων της Αγίας Γραφής. Οι διάφοροι αντιγραφείς και μεταφραστές των πρωτοτύπων κειμένων δεν είναι θεόπνευστοι και αλάθητοι. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε μεγαλύτερες ή μικρότερες διαφορές ανάμεσα στα αρχαία χειρόγραφα που παραθέτουν τα ίδια κείμενα.
 2. Η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε πρωτοτύπως στην Εβραϊκή γλώσσα και η Καινή Διαθήκη γράφτηκε πρωτοτύπως στην Ελληνική γλώσσα.
 3. Η Καινή Διαθήκη όταν παραθέτει από την Παλαιά Διαθήκη, παραθέτει στις περισσότερες των περιπτώσεων από την Μετάφραση των Εβδομήκοντα.
 4. Η Καινή Διαθήκη παραθέτει επίσης και εδάφια σε Ελληνική μετάφραση από το Εβραϊκό κείμενο με διαφορετικό τρόπο από την απόδοση των Εβδομήκοντα.
 5. Οι Εβδομήκοντα σε ορισμένα σημεία του κειμένου τους κάνουν περισσότερο ερμηνεία και όχι μετάφραση.
 6. Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν ορισμένες φορές την ίδια Εβραϊκή λέξη με διαφορετικό τρόπο.
 7. Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν ορισμένες φορές μία Εβραϊκή λέξη ενώ άλλες φορές την μεταγράφουν και δεν την μεταφράζουν. (Μεταγραφή ονομάζεται η απόδοση της Εβραϊκής προφοράς μίας λέξης με Ελληνικούς χαρακτήρες.
 8. Οι Εβδομήκοντα περιλαμβάνουν στο κείμενό τους ορισμένους λεκτικούς αναχρονισμούς.
 9. Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι το επίσημο κείμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας για την Παλαιά Διαθήκη.
 10. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ειδικά για το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης του Προφήτου Δανιήλ, χρησιμοποιεί την μεταγενέστερη μετάφραση του Θεοδοτίωνος και όχι την μετάφραση των Εβδομήκοντα.
 11. Υπάρχουν εκτός των Εβδομήκοντα και άλλες αρχαίες Ελληνικές μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι οι μεταφράσεις του Θεοδοτίωνος, του Συμμάχου και του Ακύλα.
 12. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι κατά των μεταφράσεων της Αγίας Γραφής. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ορθοδόξων Χριστιανών δεν είναι Ελληνόφωνοι και φυσικά χρησιμοποιούν μεταφράσεις της Αγίας Γραφής στις γλώσσες τους. Επίσης η Θεία Λειτουργία λαμβάνει χώρα στις γλώσσες των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.
 13. Η Ορθόδοξη Εκκλησία γνωρίζει ότι κανένας μεταφραστής ή αντιγραφέας δεν είναι αλάθητος και θεόπνευστος, αλλά γνωρίζει επίσης ότι η Ίδια είναι ο «στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» Α Τιμόθ. 3:15, άρα ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ της Αγίας Γραφής. Ο Θεός θα μπορούσε να ρίξει από τον ουρανό μία τέλεια έκδοση της Αγίας Γραφής χωρίς τις διάφορες διαφοροποιήσεις των αρχαίων χειρογράφων, όμως αυτό δεν χρειάζεται, υπάρχει η ΑΛΑΘΗΤΗ Εκκλησία που είναι ζωντανός οργανισμός με κεφαλή τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Η Εκκλησία είναι ο εγγυητής της Αγίας Γραφής όχι το αντίστροφο. Η Αγία Γραφή ανήκει στην Εκκλησία και αυτή είναι ο απλανής Διδάσκαλος της Οικουμένης. Όσοι κυκλοφορούν με την Αγία Γραφή στα χέρια χωρίς να ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κλεπταποδόχοι, κρατούν κάτι που δεν τους ανήκει. Και το χειρότερο, κακοποιούν την Αγία Γραφή παρερμηνεύοντάς την.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Α- ΕΔΑΦΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ.
(Σημείωση : Όταν λέμε Εβραϊκό κείμενο σήμερα εννοούμε την μορφή του Εβραϊκού κειμένου όπως έχει φτάσει στις ημέρες μας μετά την επεξεργασία του από τους Εβραίους αντιγραφείς Μασορίτες).
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ : « Διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει· θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι· ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας» Εβραίους 10:5-6.
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ :« θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι· ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἐζήτησας. τότε εἶπον· ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ» Ψαλμός 39 : 7-8 (Εβδομήκοντα).
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ : «Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησας· διήνοιξας εν εμοί ώτα· ολοκαύτωμα και προσφοράν περί αμαρτίας δεν εζήτησας. Τότε είπα, Ιδού, έρχομαι· εν τω τόμω του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού» Ψαλμός 40: 6-7(Εβραϊκό).
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ : « κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσι» Ματθαίος 12:20-21
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ : «κάλαμον τεθλασμένον οὐ συντρίψει καὶ λίνον καπνιζόμενον οὐ σβέσει, ἀλλὰ εἰς ἀλήθειαν ἐξοίσει κρίσιν. ἀναλάμψει καὶ οὐ θραυσθήσεται, ἕως ἄνθῇ ἐπὶ τῆς γῆς κρίσιν· καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν» Ησαϊας 42:3- 4 (Εβδομήκοντα).
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ : « Κάλαμον συντεθλασμένον δεν θέλει συντρίψει και λινάριον καπνίζον δεν θέλει σβύσει· θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία. Δεν θέλει εκλίπει ουδέ θέλει μικροψυχήσει, εωσού βάλη κρίσιν εν τη γή· και αι νήσοι θέλουσι προσμένει τον νόμον αυτού» Ησαϊας 42:3- 4 (Εβραϊκό).
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ : « ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει· καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι Θεοῦ» Εβραίους 1:6.
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ : « εὐφράνθητε, οὐρανοί, ἅμα αὐτῷ, καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι Θεοῦ· εὐφράνθητε, ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐνισχυσάτωσαν αὐτῷ πάντες υἱοὶ Θεοῦ· ὅτι τὸ αἷμα τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἐκδικᾶται, καὶ ἐκδικήσει καὶ ἀνταποδώσει δίκην τοῖς ἐχθροῖς καὶ τοῖς μισοῦσιν ἀνταποδώσει, καὶ ἐκκαθαριεῖ Κύριος τὴν γῆν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ» Δευτερονόμιον 32:43 (Εβδομήκοντα).
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ : «Ευφράνθητε, έθνη, μετά του λαού αυτού· διότι θέλει εκδικήσει το αίμα των δούλων αυτού, και αποδώσει εκδίκησιν εις τους εναντίους αυτού, και καθαρίσει την γην αυτού και τον λαόν αυτού» Δευτερονόμιον 32:43 (Εβραϊκό).
Β – ΕΔΑΦΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ : « ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ· ἐπὶ δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν ἐλθόντες ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, ἀλλ' εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε, καὶ εὐθέως ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ. καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκε, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία, κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε. ἐγένετο γὰρ ταῦτα, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει· ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν» Ιωάννης 19:32-37.
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ : «καὶ ἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ᾿ ὧν κατωρχήσαντο» Ζαχαρίας 12:10 (Εβδομήκοντα).
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ : «και θέλουσιν επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν» (Εβραϊκό).
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ : «Πίστει προσενήνοχεν ᾿Αβραὰμ τὸν ᾿Ισαὰκ πειραζόμενος, καὶ τὸν μονογενῆ προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος» Εβραίους 11:17.
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ : « καὶ εἶπε· λαβὲ τὸν υἱόν σου τὸν ἀγαπητόν, ὃν ἠγάπησας, τὸν ᾿Ισαάκ, καὶ πορεύθητι εἰς τὴν γῆν τὴν ὑψηλὴν καὶ ἀνένεγκον αὐτὸν ἐκεῖ εἰς ὁλοκάρπωσιν ἐφ᾿ ἓν τῶν ὀρέων, ὧν ἄν σοι εἴπω» Γένεση 22:2 (Εβδομήκοντα).
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ : «Και είπε, Λάβε τώρα τον υιόν σου τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησας, τον Ισαάκ, και ύπαγε εις τον τόπον Μοριά, και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα, επί ενός των ορέων, το οποίον θέλω σοι ειπεί» Γένεση 22:2 (Εβραϊκό).
Σημείωση: Ο Ισαάκ ήταν Μονογενής στον Αβραάμ από νομικής άποψης διότι προηγουμένως είχε εκδιωχθεί ο Ισμαήλ, ο μεγαλύτερος ετεροθαλής αδελφός του.
Γ- ΕΔΑΦΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Η ΛΕΞΗ יָחִ֖יד ΓΙΑΧΙΔ

«καὶ θήσομαι αὐτὸν ὡς πένθος ἀγαπητοῦ (יָחִ֔יד)» Αμώς 8:10.
«Καὶ ἦλθεν ᾿Ιεφθάε εἰς Μασσηφὰ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ ἐξεπορεύετο εἰς ὑπάντησιν ἐν τυμπάνοις καὶ χοροῖς· καὶ αὕτη ἦν μονογενής (יְחִידָ֔ה), οὐκ ἦν αὐτῷ ἕτερος υἱὸς ἢ θυγάτηρ» Κριτές 11:34.
Η ΛΕΞΗ צְבָאֽוֹת ΤΣΕΒΑΟΤ
«καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς· τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ (צְבָאֽוֹת ) ἐπιστρέψατε πρός με, λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων (צְבָאֽוֹת), καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς, λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων (צְבָאֽוֹת )» Ζαχαρίας 1:3.
Η ΛΕΞΗ דְּמוּת ΝΤΕΜΟΥΤ
« καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν (כִּדְמוּתֵ֑נוּ)» Γένεση 1:26.
«ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ᾿Αδάμ, κατ᾿ εἰκόνα (בִּדְמ֥וּת) Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν» Γένεση 5:1.
« ἔζησε δὲ ᾿Αδὰμ τριάκοντα καὶ διακόσια ἔτη, καὶ ἐγέννησε κατὰ τὴν ἰδέαν αὐτοῦ (בִּדְמוּת֖וֹ) καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ» Γένεση 5:3.
Δ- ΕΔΑΦΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΙΣ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΝ
«Και σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ Γὼγ καὶ εἰπόν· τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ Γὼγ ἄρχοντα Ρώς ( רֹ֔אשׁ),Μοσὸχ καὶ Θοβὲλ» Ιεζεκιήλ 39:1.
« καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν (רֹ֔אשׁ), καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν» Γένεση 3:15.
« διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, Σόρ (צֹֽר), καὶ ἀνάξω ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλά, ὡς ἀναβαίνει ἡ θάλασσα τοῖς κύμασιν αὐτῆς» Ιεζεκιήλ 26:3.
« ὅταν δὲ ἀκουστὸν γένηται Αἰγύπτῳ, λήψεται αὐτοὺς ὀδύνη περὶ Τύρου (צֹֽר)» Ησαϊας 23:5.
« καὶ εἶπε· Κύριος ἐκ Σινὰ ἥκει καὶ ἐπέφανεν ἐκ Σηεὶρ ἡμῖν καὶ κατέσπευσεν ἐξ ὄρους Φαρὰν σὺν μυριάσι Κάδης (קֹ֖דֶשׁ), ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ» Δευτερονόμιον 33:2.
«ὅπως διαπαντὸς ἅγιοι (קֹ֖דֶשׁ) ὦσιν οἱ προσάγοντες» Ιεζεκιήλ 42:14.
« καὶ εἰ μὴ Κύριος σαβαὼθ (צְבָאֽוֹת) ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν» Ησαΐας 1:9.
« διὰ τοῦτο ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων (צְבָאֽוֹת) ὁ Θεὸς ᾿Ισραήλ» Σοφονίας 2:9.
Ε- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΟΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ.
(Σημείωση : Η Ορθόδοξη Εκκλησία για τον Δανιήλ ακολουθεί τον Θεοδοτίωνα και όχι τους Εβδομήκοντα).
ΔΑΝΙΗΛ 9:23 «ὅτι ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν εἶ σύ» (Θεοδοτίων).
ΔΑΝΙΗΛ 9:23 «ὅτι ἐλεεινός εἶ» (Εβδομήκοντα).
ΣΤ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ
« ἔλαβε δὲ ᾿Αβιμέλεχ χίλια δίδραχμα καὶ πρόβατα καὶ μόσχους καὶ παῖδας καὶ παιδίσκας καὶ ἔδωκε τῷ ῾Αβραὰμ καὶ ἀπέδωκεν αὐτῷ Σάρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ» Γένεση 20:14.
Την εποχή του Πατριάρχη Αβραάμ δεν υπήρχε το νόμισμα της Δραχμής, πόσο μάλλον στην περιοχή της μέσης ανατολής ! Το Εβραϊκό κείμενο (Γένεση 20:16) αναφέρει την λέξη κεσέφ כֶּ֙סֶף֙ που σημαίνει κομμάτι ασημιού. Οι Εβδομήκοντα στο εδάφιο Γένεση 20:16 αποδίδουν με την λέξη «δίδραχμα» την Εβραϊκή λέξη «κεσέφ» .
Ζ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΑΡΙΘΜΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ 12:1 «Καὶ μνήσθητι τοῦ κτίσαντός σε (בּ֣וֹרְאֶ֔יךָ = των Δημιουργών σου !) ἐν ἡμέραις νεότητός σου».
Παράδοξος πληθυντικός δηλωτικός της Τριαδικότητας του Θεού. Οι Εβδομήκοντα μετέφρασαν τον παράδοξο πληθυντικό με ενικό !
ΟΒΔΙΟΥ 1 : «ΟΡΑΣΙΣ ᾿Οβδιού. Τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῇ ᾿Ιδουμαίᾳ· ἀκοὴν ἤκουσα (שָׁמַ֜עְנוּ =Ηκούσαμεν) παρὰ Κυρίου».
Ο Κύριος λέγει: ΑΚΟΥΣΑΜΕ από τον Κύριο ! Παράδοξος επίσης πληθυντικός δηλωτικός της Τριαδικότητας του Θεού. Η παραδοξότης των πληθυντικών αυτών μας πείθει για την αυθεντικότητά τους.
Η- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΟΡΘΟΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ - ΨΑΛΜΟΣ 21:17 (22:16 κατά το Εβραϊκό): « ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί, συναγωγὴ πονηρευομένων περιέσχον με, ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας»
Φοβερή Μεσσιακή προφητεία για την Σταύρωση του Ιησού Χριστού !
Πως αποδίδει το Μασοριτικό Εβραϊκό κείμενο την φράση «ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας» ; Ιδού πως : «ως λέων χείρας μου και πόδας μου» !!! Δεν βγαίνει νόημα !
Είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει αλλοίωση του Εβραϊκού κειμένου.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ – ΓΕΝΕΣΗ 4:8 : « καὶ εἶπε Κάϊν πρὸς ῎Αβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ· διέλθωμεν εἰς τὸ πεδίον. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῷ πεδίῳ, ἀνέστη Κάϊν ἐπὶ ῎Αβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν».
ΕΒΡΑΪΚΟ ΚΕΊΜΕΝΟ : «Και είπεν ο Κάϊν προς Άβελ τον αδελφόν αυτού, και ενώ ήσαν εν τη πεδιάδι, σηκωθείς ο Κάϊν κατά του αδελφού αυτού Άβελ εφόνευσεν αυτόν».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα ως μετάφραση που είναι δεν είναι δυνατόν να είναι θεόπνευστη και αλάθητη. Ούτε οι αντιγραφείς των αρχαίων χειρογράφων ήταν θεόπνευστοι και αλάθητοι.
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ