Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ: "Δικαίωμα" για σχίσμα ή καθήκον ενότητος;

π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ: "ΔΙΚΑΙΩΜΑ" ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ Ή ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ;