Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Κυρ. Κυριαζόπουλος για Δήλωση διόρθωσης φύλου και Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών

sw4-735x441.jpg
Κυρ. Κυριαζόπουλος για Δήλωση διόρθωσης φύλου και Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών
Κυριάκος Κυριαζόπουλος Δικηγόρος - Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου ΑΠΘ