Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Εισήγηση Μεσσηνίας στην Ιεραρχία για διάλογο Ορθοδόξων – Ρωμαιοκαθολικών

messinias-1.jpg

Ἡ πορεία τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν