Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Λυκούργος Νάνης, Η ομοφυλοφιλία πρωτίστως είναι πάθος

LGBT.jpg
Ὁ ἀπολύτου κύρους καὶ αἰωνίας ἰσχύος ἁγιογραφικὸς λόγος τυγχάνει ἐν προκειμένῳ σαφέστατος, κρυσταλλίνης διαυγείας καὶ κατηγορηματικότητος καὶ δὲν καταλείπει ἒπ᾽ οὐδενὶ περιθώρια παρερμηνειῶν, σοφιστικῶς καὶ καινοπρεπῶς διατυπουμένων.
Ἡ ὁμοφυλοφιλία συνιστᾶ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ πάθος. Πάθος κτηνῶδες καὶ βδελυρό. Καὶ αὐτὴν τὴν ἀλήθεια θὰ πρέπει νὰ προβάλλει στὴ διαπασῶν καὶ ὁ σύγχρονος ἐκκλησιαστικὸς λόγος στοιχούμενος στὴν ἀκλινῆ γραμμὴ τῆς Βίβλου, τῆς συμφωνίας τῶν πατέρων καὶ στοὺς θείους καὶ ἱεροὺς κανόνες.
Ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ παύσει νὰ λαλεῖ τὴν περὶ σοδομισμοῦ καὶ σοδομιτῶν ἀλήθεια ἀτόφια καὶ ἀκέραιη, ὅσο σκληρὴ καὶ ἂν αὐτὴ ἀκούγεται καὶ ὅσο καὶ ἂν προσκρούει στοὺς ὅρους καὶ τὶς κατηγορίες τῆς politically correct μεταμοντέρνας ἐποχή μας, χωρὶς φραστικὲς ψιμμυθιώσεις καὶ ἐπινοήματα πού απαμβλύνουν τὴ σοβαρότητα καὶ τὴ βρωμερότητα τοῦ σοδομιτικοῦ πάθους!