Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Σκανδαλισμένος Αγιορείτης: “Ένα μόνο μας χωρίζει από τους παλαιοημερολογίτες”

(Απάντηση στον +ΙΓΖ)
Αδελφέ μου ζηλωτά, κατ΄αρχάς σού δηλώνω από καρδιάς ότι δέν απορρίπτω τούς ΓΟΧ καί μάλιστα τούς υπερεκτιμώ καί η καρδιά μου ανοίγει όταν τούς συναντώ, ένω τό αντίθετο συμβαίνει μέ τούς οικουμενιστές τής «νόμιμης εκκλησίας τού νέου ημερολογίου» όπως τήν αποκάλεσες, οι οποίοι προδίδουν καί πωλούν τήν Εκκλησία μας όπως οι πολιτικοί τήν Πατρίδα μας.
    Όμως έχουμε μία καί μόνη διαφορά πού μάς χωρίζει, ότι η Εκκλησία τών ΓΟΧ τό 1950 αποφάσισε ότι η Εκκλησία τού νέου ημερολογίου είναι σχισματική καί τό ποίμνιο αβάπτιστο καί ένω θέλουμε νά ενωθούμε, αυτή η φρικτή απόφαση είναι ένας τοίχος πού εμποδίζει τούς πιστούς τών ΓΟΧ νά επικοινωνήσουν μαζί μας.
    Εμείς ειμάστε αντιοικουμενιστές πού δέν μνημονεύουμε τόν αιρετικό Πατριάρχη καί δέν επικοινωνούμε μέ όσους επικοινωνούν μαζί του, αλλά δέν τολμούμε νά ονομάσουμε αιρετική όλη τήν Εκκλησία τού νέου ημερολογίου, διότι τό ημερολόγιο δέν είναι δόγμα, άν καί συμφωνούμε ότι πρέπει νά γυρίσει όλη η Εκκλησία στο ορθόδοξο πάτριο ημερολόγιο, όμως τό νά καταδικάσεις ολόκληρη Εκκλησία προσυνοδικά, ποιός μπορεί νά τό κάνει αυτό. Άς κρίνει καί άς επέμβει η πρόνοια τού Θεού.
    Η Εκκλησία τού Χριστού είναι μία καί βλέπουμε ότι ακόμη ενεργεί η αγιαστική χάρις όπως το άγιον φώς καί ο αγιασμός, άν καί όλες σχεδόν οι κεφαλές προδίδουν τήν ορθόδοξη πίστη. Όταν γίνει φανερή η ένωση μέ τούς αιρετικούς, τότε θά έχουμε τό δικαίωμα ν’απορρίψουμε τήν ενωτική εκκλησία καί νά φύγουμε, ενώ μέχρι τότε φεύγουμε από τούς βαρείς λύκους τής Εκκλησίας, αλλά παραμένουμε πιστά τέκνα τής μητέρας Εκκλησίας.
    Ήδη στήν σύνοδο τής Κρήτης ξεκίνησαν οι εργασίες γιά τήν ένωση, γι’αυτό τήν καταγγέλουμε καί απορρίπτουμε όσους τήν δέχονται, αλλά δέν απορρίπτουμε καί τήν μητέρα Εκκλησία που μάς γέννησε χριστιανούς.
    Γι’ αυτό παρακαλούμε νά ενωθούμε όλοι οι αντιοικουμενιστές, αλλά όχι καί νά ξαναβαπτιστούμε, διότι τό λέει η εγκύκλιος τού ’50.
    Αυτό δέν είναι βλασφημία κατά τού αγίου Πνεύματος, ότι δέν ενήργησε στήν βάπτισή μας καί δέν ενεργεί στίς θείες λειτουργίες καί σέ όλα τά μυστήρια τής ορθόδοξης Εκκλησίας τού νεού ημερολογίου; Σέ ποιά παράταξη επιτέλους ενεργεί τό άγιον Πνεύμα καί ποιός Αρχιεπίσκοπος έχει καί παρέχει τό άγιον Πνεύμα νά πάμε νά βαπτιστούμε;
    Δέν ειμάστε εμείς οι σωτήρες τής Εκκλησίας, γι’αυτό νά μήν βιαζόμαστε νά τήν σώσουμε διότι «πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής».
    Υποχρέωσή μας είναι νά ελέγχουμε οτιδήποτε αιρετικό γίνεται, όχι όμως ν’απορρίπτουμε τήν Εκκλησία καί νά στήνουμε άλλη.
    Βεβαίως καί είναι ορθόδοξες οι Εκκλησίες τών ΓΟΧ, διότι είναι τέκνα τής μίας αγίας καθολικής καί αποστολικής Εκκλησίας, αλλά νά μήν απορρίπτουν τήν μητέρα τους Εκκλησία καί τ’αδέλφια τους, τούς ορθοδόξους χριστιανούς, εξαιτίας τών αιρετικών κεφαλών. Ό,τι κάνουν οι αιρετικοί Πατριάρχες καί Μητροπολίτες γίνεται μεμονωμένα, χωρίς συνοδική απόφαση καί είναι πολλοί αυτοί πού δέν συμφωνούν, καί παλαιά ο Θεός απήντησε στόν Προφήτη Ηλία, όταν είπε ότι έμεινε μονότατος, «έχω 7000 πού δέν προσκύνησαν τόν Βάαλ».
    Συμβαίνει πολλοί ζηλωτές νά μήν ασχολούνται μέ τήν αίρεση τού οικουμενισμού, διότι λένε ότι έχουν χωριστεί από τήν Εκκλησία τού νέου ημερολογίου καί δέν τούς ενδιαφέρει τό θέμα καί νομίζουν ότι είναι τέλειοι καί άντι νά βοηθούν τήν Εκκλησία διά τής αντιδράσεως, τήν πολεμούν διά τής απορρίψεως.
    Άς ειμάστε σωστοί, καί ο Θεός έχει τρόπο νά επέμβει, άν όμως δέν ειμάστε σωστοί, ο Θεός ποτέ δέν κτίζει πάνω σέ σαθρό θεμέλιο.
Σκανδαλισμένος Αγιορείτης Μοναχός