Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Ο φοβερός λόγος του π.Νικολάου Μανώλη για το Έπος του 40

Ο φοβερός πανηγυρικός λόγος του πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη και το χειροκρότημα του εκκλησιάσματος [mp3 - 2015].jpg

Ο φοβερός λόγος του π.Νικολάου Μανώλη για το Έπος του 40 και το χειροκρότημα του εκκλησιάσματος [mp3 - 2015]