Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Το τελευταίο κήρυγμα του Μητροπολίτη Μάνης περί της επιβολής της πανθρησκείας!

Screenshot-2017-11-12 Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό.png
Τὸ τελευταῖο κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτη Μάνης περὶ τῆς ἀλλοίωσης τῆς ὀρθόδοξης πίστης καὶ τῆς ἐπιβολῆς τῆς πανθρησκείας!
Λίγη μόνον ὥρα πρὶν ἀναχωρήσει γιὰ τὴν ἄλλη ζωὴ ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος στὸ τελευταῖο του κήρυγμα μιλᾶ πατρικὰ στὸ ποίμνιό του γιὰ τὸν κίνδυνο ἀλλοίωσης τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας καὶ τὸν σχεδιασμὸ τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς μεικτοῦ συγκρητιστικοῦ κατασκευάσματος ἀπὸ ὅλα τα θρησκεύματα! Κι ὅλα αὐτὰ λίγο πρὶν τὴν ἀπαγγελία τοῦ "Πιστεύω" (5:20 τοῦ βίντεο) στὴν τελευταία του ἐπίγεια θεία Λειτουργία!