Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

Ορθοδοξία και «Ορθοδοξία»

20170119_194926.jpg
Ιωάννης Μακαρούνης
Με τον κάτωθι συγκριτικό πίνακα επιχειρώ εν τη πτωχεία μου να σκιαγραφήσω σε γενικές γραμμές την θλιβερή επέλαση της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού στην Εκκλησία μας.  Πιστεύω ότι όλοι όσοι εν ταπεινότητι ακολουθούμε την παράδοση της Ορθοδοξίας και δεν πέφτουμε στην υπερηφάνεια της δογματικής καινοτομίας, έχουμε κάνει τις ίδιες διαπιστώσεις, με κάποιες ίσως μικρο-διαφορές και μικρο-ενστάσεις. Ελπίζω να βρείτε τον πίνακα οικείο.

Ορθόδοξη Πίστη
( Παραδοσιακή )
νέα «Ορθόδοξη» Πίστη
( Οικουμενιστική )
Η Ιερά Παράδοση είναι ο Β΄ Πυλώνας της Πίστεως, η ζώσα συνέχεια της Αγίας Γραφής και ισόκυρη της Αγίας Γραφής
Η Ιερά Παράδοση είναι εσφαλμένη και μη εφαρμόσιμη
Οι Ιεροί Κανόνες είναι έγκυροι και διαχρονικοί
Οι Ιεροί Κανόνες είναι προϊόν πλάνης και μη εφαρμόσιμοι
Οι Άγιοι Πατέρες ήσαν Αγιοπνευματικά Φωτισμένοι και Χαριτωμένοι
Οι Άγιοι Πατέρες ήσαν πλανεμένοι
Το Γεροντικό, ο Ευεργετινός και η Φιλοκαλία είναι σημαντικοί πνευματικοί οδηγοί
Το Γεροντικό, ο Ευεργετινός, ακόμη και η Φιλοκαλία είναι ενασχόληση των αφελών
Οι προφητείες των Αγίων είναι Αγιοπνευματικό προϊόν και μέρος της Ιεράς Παραδόσεως
Οι προφητείες των Αγίων είναι αναξιόπιστες και ενασχόληση των αφελών
Ασφαλείς πηγές Πίστεως είναι η παραδοσιακή θεολογία των Αγίων Πατέρων, και οι παραδοσιακές Αγιοπνευματικές ερμηνείες της Πίστεως
Ασφαλείς πηγές Πίστεως είναι οι νέες ερμηνείες των σύγχρονων θεολόγων
(aka «νεο-Πατερικοί» aka «μετα-Πατερικοί» aka «αντι-Πατερικοί» aka Οικουμενιστές)
Όλες οι εντολές της Καινής Διαθήκης, οι Ιεροί Κανόνες και οι διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων, πρέπει να τηρούνται χωρίς καμία εξαίρεση
Μπορεί να γίνεται επιλεκτική υπακοή στις εντολές της Καινής Διαθήκης, στους Ιερούς Κανόνες και τις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων
Η αναζήτηση ενός Χαριτωμένου Γέροντα ενισχύει την πνευματική πορεία του πιστού
Η αναζήτηση ενός Χαριτωμένου Γέροντα είναι για αφελείς
Ένας αγράμματος, ταπεινός λαϊκός με πηγαία πίστη μπορεί να έχει βιώματα (πχ να δει ακόμη και τον Χριστό)
Ένας αγράμματος, ταπεινός λαϊκός δεν μπορεί να έχει βιώματα, ακριβώς επειδή είναι αγράμματος
Από την βιωματική των Φωτισμένων και Χαριτωμένων Γερόντων προέρχεται η ασφαλής θεογνωσία και θεολογία (βλ. Ανατολική θεολογία, Ησυχασταί, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κοκ)
Από την λογική και την επιστήμη προέρχεται η ασφαλής θεογνωσία και θεολογία (βλ. Δυτική θεολογία, Σχολαστικοί, Βαρλαάμ, κοκ)
Ισχύει η διαδικασία του Τελωνισμού, ο Παράδεισος και η Κόλαση είναι τόποι υπαρκτοί, το «666» είναι το Χάραγμα του Θηρίου
Ο Τελωνισμός είναι παραμυθάκι για αφελείς, ο Παράδεισος και η Κόλαση είναι απλά μέθεξη στο Θείο Φως, το «666» είναι παραμύθι για αφελείς
Ο Τριαδικός Θεός είναι Μονάδα.  Υπάρχει τέλεια ισότητα μεταξύ των τριών Προσώπων της Αγίας Τριάδος, και γι΄ αυτό έχουν ενιαία βούληση και ενέργεια.  Τα Πρόσωπα είναι διακρίσεις ακοινώνητες της μίας φύσεως και δεν προηγούνται ούτε έπονται αυτής.  Η κοινωνία δεν είναι των Προσώπων αλλά της ουσίας και των ενεργειών αυτής.  Η διάκριση των Προσώπων οδηγεί στην αίρεση του Αρείου
Υπάρχει ιεραρχία στα διακριτά Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, όπου Πρώτος και ανώτερος είναι ο Πατήρ, ακολουθούν ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα
«Κάθε Θεία ενέργεια είναι ενιαία και προέρχεται από ολόκληρη την Τριάδα» («εκ Πατρός, δι’ Υιού, εν αγίω Πνεύματι»)
Ο Πατήρ δίνει τις εντολές και εκτελούν ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα
Υπάρχει διάκριση μεταξύ «Αϊδίου» και «Οικονομικής» Τριάδος.  Η μη διάκριση οδηγεί στην αίρεση του Αρείου
Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ «Αϊδίου» και «Οικονομικής» Τριάδος
Με απλά λόγια, ο Θεός είναι ένας, και λέγεται Άγιος Τριαδικός Θεός.  Ο Άγιος Τριαδικός Θεός είναι μια οντότητα, μια ύπαρξη, μια ουσία, μια φύση, ένας «εγκέφαλος», με μια αντίληψη, σκέψη και βούληση. Η περιορισμένη χωροχρονικά ανθρώπινη αντίληψη του κτιστού κόσμου, μας κάνει να αναφερόμαστε καταχρηστικά στις υποστάσεις του Θεού ως «Πρόσωπα», την στιγμή που αυτές δεν υπάρχουν χωριστά στην άχρονη φύση του Θεού
Ο Άγιος Τριαδικός Θεός έχει 3 Πρόσωπα, δηλαδή 3 ξεχωριστές ατομικότητες/προσωπικότητες σε κοινωνία μεταξύ τους
[Από αυτό όμως προκύπτει ότι:
Είτε ο Θεός πάσχει από Διασχιστική Διαταραχή Ταυτότητος, είτε πρόκειται περί 3 Θεών με ιεραρχία, είτε ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα είναι κτίσματα του Πατρός και άρα κατώτεροι Θεοί]
Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός προσέλαβε στην υπόστασή του όλον τον άνθρωπο για να τον σώσει.  Δηλαδή και την εικόνα (ψυχή) και την σάρκα (σώμα).  Όχι μόνο το πρόσωπο (ατομικότητα, προσωπικότητα) όπως έλεγε ο αιρετικός Νεστόριος
Μόνο το πρόσωπο (ατομικότητα, προσωπικότητα) είναι η Αλήθεια του Χριστιανισμού
Επάνω στην ομολογία Πίστεως του Αποστόλου Πέτρου κτίστηκε η Εκκλησία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού («σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθ. ιστ΄ 16))
Επάνω στο Πρόσωπο του Αποστόλου Πέτρου κτίστηκε η Εκκλησία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (βλ. Μανουσάκης, κα)
Υπάρχει «Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία»
Υπάρχουν πολλές Άγιες, Καθολικές και Αποστολικές Εκκλησίες
(βλ. θεωρίες «2 πνευμόνων», «αδελφών Εκκλησιών», «διηρημένης Εκκλησίας», «κλάδων», κα)
Η μία και μοναδική Εκκλησία είναι αυτή των Ορθοδόξων. Πέραν αυτής υπάρχουν αιρέσεις και πλάνες.  Όχι Εκκλησίες
Εκκλησία είναι και οι Ρωμαιοκαθολικοί, Εκκλησίες είναι και οι χιλιάδες Εκκλησίες των Προτεσταντών, Εκκλησία είναι και οι διάφοροι Μονοφυσίτες, κοκ
Χριστιανός = Ορθόδοξος
Χριστιανοί είναι και οι: Ρωμαιοκαθολικοί, Προτεστάντες, Αγγλικανοί, Ευαγγελικοί, Λουθηρανοί, Πεντηκοστιανοί, Πρεσβυτεριανοί, Μεθοδιστές, Μονοφυσίτες, Κόπτες, Συροϊακωβίτες, κοκ
Οι Παπικοί είναι αιρετικοί
Οι Ρωμαιοκαθολικοί είναι σχισματικοί
Οι Μονοφυσίτες (Κόπτες, Ιακωβίτες, Συροϊακωβίτες, Προχαλκηδόνιοι, Αντιχαλκηδόνιοι, κοκ) είναι αιρετικοί
Οι Μονοφυσίτες (Κόπτες, Ιακωβίτες, Συροϊακωβίτες, Προχαλκηδόνιοι, Αντιχαλκηδόνιοι, κοκ) είναι Ορθόδοξοι
Οι Παπικοί και οι Προτεστάντες δεν έχουν Βάπτισμα, Ιερωσύνη, Αποστολική Διαδοχή, Θεία Χάρη, Μυστήριο και Σωτηρία
Οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες έχουν Βάπτισμα, Ιερωσύνη, Αποστολική Διαδοχή, Θεία Χάρη, Μυστήριο και Σωτηρία
Αγάπη εν Χριστώ σημαίνει οτι αγωνιάς για την σωτηρία του πλανεμένου αιρετικού, και γι΄ αυτό τον ελέγχεις αυστηρά
Αγάπη εν Χριστώ σημαίνει ότι σέβεσαι και αποδέχεσαι τον αιρετικό (με την πλάνη του)
Η αγάπη από μόνη της, έξω από την Πίστη, δεν σώζει (πχ η αγάπη ενός Βουδιστή δεν τον σώζει)
Η αγάπη σώζει, ακόμη και έξω από την Πίστη (πχ η αγάπη ενός Βουδιστή τον σώζει)
Ο βαπτισμένος χωρίς τριπλή πλήρη κατάδυση θεωρείται αβάπτιστος
Και με μια κατάδυση (ή και χωρίς) θεωρείται βαπτισμένος
Οι μεικτοί γάμοι απαγορεύονται
Οι μεικτοί γάμοι επιτρέπονται
Απαγορεύεται η είσοδος Παπικών σε Ιερό Ναό
Επιτρέπεται η είσοδος Ρωμαιοκαθολικών σε Ιερό Ναό
Απαγορεύεται η παρουσία Παπικών σε Θεία Λειτουργία
Επιτρέπεται η παρουσία Ρωμαιοκαθολικών σε Θεία Λειτουργία
Απαγορεύονται συλλείτουργα, συμπροσευχές, συναγιασμοί, συνευλογίες, κοκ με Παπικούς
Επιτρέπονται συλλείτουργα, συμπροσευχές, συναγιασμοί, συνευλογίες, κοκ με Ρωμαιοκαθολικούς
Απαγορεύεται Μονοφυσίτης να προσκυνήσει την Αγία Τράπεζα
Επιτρέπεται Μονοφυσίτης να προσκυνήσει την Αγία Τράπεζα
Απαγορεύονται οι αλλοιώσεις, οι περικοπές και οι συντομεύσεις στις λειτουργίες, και δεί στην Θεία Λειτουργία
Δεν απαγορεύονται οι αλλοιώσεις, οι περικοπές και οι συντομεύσεις, ούτε κάν στην Θεία Λειτουργία
Αγάπη = Αλήθεια = ακρίβεια Πίστεως (Ορθοδοξία) = Ενότης = Εκκλησία = Σωτηρία
Επίσκοπος = Ενότης = Εκκλησία = Σωτηρία
Τα Μυστήρια Αγιάζονται από την επίκληση της Αγίας Τριάδος
Τα Μυστήρια Αγιάζονται από την μνημόνευση του Επισκόπου
Η μνημόνευση του Επισκόπου απλά δηλώνει ότι ο Επίσκοπος ορθοτομεί της Αληθείας
(Όταν ο ιερέας μνημονεύει τον Επίσκοπό του, δηλώνει ενώπιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ότι ο Επίσκοπος της τοπικής αυτής θεσμικής Εκκλησίας ορθοτομεί τον λόγο της Αληθείας και ομολογεί την ακριβή παραδοθείσα Πίστη.  Όταν ο Επίσκοπος παρεκκλίνει από την Πίστη, ο ιερέας που τον μνημονεύει ψεύδεται αναιδώς ενώπιον του Χριστού.  Ακριβώς για να μην γίνει ο ιερέας κοινωνός αιρέσεως και ψεύτης ενώπιον του Χριστού, επιτρέπεται η αποτείχιση για λόγους Πίστεως)
Η μνημόνευση του Επισκόπου Χαριτώνει τα Μυστήρια, και χωρίς αυτήν είναι άκυρα τα Μυστήρια
(Άρα κατά τους Οικουμενιστές, δεν είχαν Χάρη στα Μυστήριά τους οι αποτειχισμένοι Άγιοι Ιωάννης Χρυσότομος, Κύριλλος Αλεξανδρείας, Ιωάννης Δαμασκηνός, Φώτιος Μέγας, Γρηγόριος Παλαμάς, Μάρκος Ευγενικός, κοκ)
Μέθεξη στο «Κοινό Ποτήριο» και στο σώμα της Εκκλησίας υπάρχει μόνον εν τη Αληθεία (ορθή Πίστη).  Το «Κοινό Ποτήριο» εν τη αιρέσει είναι μέθεξη στην απώλεια και επιβάλλεται η αποτείχιση (βλ. «ἡ ἐξωτερικὴ ἀκοινωνησία προστατεύει ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ ἀλλοτριότητα» Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης)
Η μέθεξη στο «Κοινό Ποτήριο» είναι υπεράνω αιρέσεως.  Όποιος δεν μετέχει στο «Κοινό Ποτήριο» (έστω και εν τη αιρέσει) θέτει εαυτόν εκτός Εκκλησίας
(Άρα κατά τους Οικουμενιστές, καλώς έπραξαν οι Δυτικοί λαοί και ακολούθησαν τους αιρετικούς Παπικούς, εφόσον σημασία είχε η παραμονή στο «Κοινό Ποτήριο».  Άρα κατά τους Οικουμενιστές οι Παπικοί συνέχισαν να έχουν Μυστήριο, Θεία Χάρη, Άγιον Πνεύμα, Βάπτισμα, Ιερωσύνη, Διαδοχή, Εκκλησία και Σωτηρία.  Άρα οι Οικουμενιστές κατηχούν το ποίμνιο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος απωλείας εάν κάποιος Χριστιανός σήμερα φύγει από την Ορθοδοξία και ακολουθήσει την αίρεση του Παπισμού)
Εάν έλθουν σε αντίθεση, η Ιερά Παράδοση (Άγιοι Πατέρες) είναι υπεράνω των αποφάσεων και των εγκυκλίων των Επισκόπων
Εάν έλθουν σε αντίθεση, οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι των Επισκόπων είναι υπεράνω της Ιεράς Παραδόσεως (Άγιοι Πατέρες)
Οι Επίσκοποι είναι αδελφοί και διάκονοι του ποιμνίου
Οι Επίσκοποι είναι Πρώτοι και Αλάθητοι, και αδιαμφισβήτητοι αρχηγοί του ποιμνίου
Όταν ο Επίσκοπος κηρύττει αίρεση αποτειχιζόμαστε και φυλάττουμε την Πίστη
Όταν ο Επίσκοπος κηρύττει αίρεση κάνουμε υπακοή και αποδεχόμαστε την αίρεση
Θέτει εαυτόν εκτός Εκκλησίας, εκείνος που παρεκκλίνει από την ακρίβεια της Πίστεως
Θέτει εαυτόν εκτός Εκκλησίας, εκείνος που δεν κάνει υπακοή στον Επίσκοπο
Οι διαθρησκειακοί διάλογοι, «μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν» απαγορεύονται
Οι διαθρησκειακοί διάλογοι επιτρέπονται εσαεί
Η επίτευξη υπέρ «τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως» μπορεί να επιτευχθεί μόνον από την εν μετανοία επιστροφή των αιρετικών στην Εκκλησία
Η επίτευξη της υπέρ «τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως» επιτάσσει να υποχωρήσουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι ώστε να βρούμε τους αιρετικούς κάπου στη μέση
Είναι λάθος οι διαθρησκειακοί διάλογοι και το Παγκόσμιο Συμβούλιο αιρέσεων (αντι-Κανονικώς Π.Σ.Ε.)
Είναι σωστοί οι διαθρησκειακοί διάλογοι και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.)
Οι Οικουμενιστές κηρύττουν αιρέσεις εφόσον έρχονται σε αντίθεση με όλα όσα μας έχουν παραδοθεί διαχρονικά από τους Αγίους Πατέρες
Οι παραδοσιακοί Ορθόδοξοι είναι απαρχαιωμένοι, ακραίοι, μισαλλόδοξοι και πλανεμένοι εφόσον δεν ρίχνουν λίγο νερό στο κρασί τους (δλδ στο κρασί της Πίστεως)
Δεν είναι εφικτή η ένωση Χριστιανισμού και αιρέσεως (πχ Ορθοδόξων και Παπικών), όσο οι αιρετικοί δεν αποτάσσονται τις αιρέσεις των («τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ» Β΄ Κορ. στ΄ 15)
Δεν υπάρχουν δογματικές ή άλλες σοβαρές διαφορές με τους Ρωμαιοκαθολικούς.  Είμαστε ήδη μια Εκκλησία (βλ. δηλώσεις Οικ. Πατ. Βαρθολομαίου, Αρχ. Αυστραλίας Στυλιανού, κα)
(Εξ ου και οι συμπροσευχές, τα συλλείτουργα, οι συνευλογίες, οι συναγιασμοί, οι συνεορτασμοί και οι πολλές «φιλίες»)
Κύριοι εκφραστές: Ρωμανίδης, Ζήσης, Σωτηρόπουλος, Τσελεγγίδης, Μεταλληνός, Κυριαζόπουλος, Καραλής, Κορναράκης, Σαράντος, κα
Κύριοι εκφραστές: Γιανναράς, Μανουσάκης, Ζηζιούλας, Βαρθολομαίος, Φειδάς, κα
Καταδικάζουν την Σύνοδο του Κολυμπαρίου ώς μια αιρετική και ληστρική ψευδοσύνοδο
Αποδέχονται την Σύνοδο του Κολυμπαρίου ώς Ορθόδοξη
Δεν αποδέχονται το κείμενο της ΔΙΣ «Πρός τον Λαό», διότι επικυρώνει τις αιρέσεις της ψευδοσυνόδου
Αποδέχονται το κείμενο της ΔΙΣ «Πρός τον Λαό»
Είναι υπέρ της αποτειχίσεως από τους αιρετικούς Επισκόπους
Είναι οι Επίσκοποι...
Φωνάζουν για την σύγκλιση μιας Συνόδου που θα καταδικάσει τον Οικουμενισμό, τις αιρέσεις των πλανεμένων αδελφών μας Οικουμενιστών και την ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου
Δεν χρειάζεται καμία νέα Σύνοδος.  Δεν υπάρχει καμία αίρεση του Οικουμενισμού.  Όλοι ορθοτομούν την Αλήθεια.  Όλα μέλι-γάλα.  Το ποίμνιο να εμπιστεύεται τους Επισκόπους
(νάνι-νάνι το ποίμνιο...)
Η Ομολογία Πίστεως εν καιρώ αιρέσεως επιβάλλεται να γίνεται με έργα.  Όχι με άφωνες κραυγές και βελούδινες φοβέρες.  Μην έχουν την ψευδαίσθηση οτι κάνουν Ομολογία Πίστεως όσοι φοβούνται να ταράξουν τα γαλήνια και ζεστά νερά της γλυκιάς ραστώνης
Οικουμενιστές: Δεν συντρέχει κανένας λόγος για Ομολογία Πίστεως
Ψευδο-ομολογητές: «Ομολογία Πίστεως» μόνον δια της αναλγητικής πέννας
(Οι Οικουμενιστές λένε: «Όσο δεν αποτειχίζονται, ασ΄ τους να φωνάζουν».  Δια της μη αντιπαράθεσης θα εδραιωθεί ο Οικουμενισμός.  Εν καιρώ, οι λίγοι Ομολογητές θα φαίνονται σαν ανόητες καρικατούρες)
Παραδείγματα Ομολογητών:
Πάρα πολλοί Αγιορείτες Γέροντες, Αρχιμανδρίτες, Ιερομόναχοι, Κελλιώτες, Σκητιώτες, Καψαλιώτες, Κερασιώτες, Καρουλιώτες, Καυσοκαλυβίτες, Κατουνακιώτες, Φωτισμένοι και Χαριτωμένοι ερημήτες ασκητές, μοναχοί των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, μερικές εκτός Αγίου Όρους μοναστικές αδελφότητες όπως οι Ιερές Μονές Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και Αγίας Παρασκευής, και πολλοί ιερείς όπως οι π. Νικόλαος Μανώλης, π. Θεόδωρος Ζήσης, π. Φώτιος Βεζύνιας, π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς, κα
Παραδείγματα Οικουμενιστών:
Α)  οι Καθηγούμενοι 19 εκ των 20 Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, εφόσον συνυπέγραψαν την γνωστή ανακοίνωση του Αγίου Όρους με την οποία επικυρώνουν τις αιρέσεις της ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου
Β) οι 82 Μητροπολίτες μας, εφόσον διένειμαν το «Πρός τον Λαό», και κανείς δεν μιλά για σύγκλιση νέας Συνόδου η οποία θα καταδικάσει τις αιρέσεις των Οικουμενιστών «Επισκόπων» και «θεολόγων», και την ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου
Μετά φόβου Θεού,
ο αμαρτωλός, Ιωάννης Μακαρούνης