Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

«Εγώ είμαι ο Θεός»

 Γεώργιος Φλώρος
Μα κι αν υπάρχει άλλος Θεός, το αποφάσισα, «ΕΓΩ θα αποφασίζω, στη γη και η δύναμή μου θα επεκτείνεται στους ουρανούς και στα καταχθόνια».
                                        ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΟΚΑΡΟΥΝ
Ξεκάθαρος λόγος που αφορά καλοπροαίρετες ψυχές προς Δόξα Θεού και δικής μας Σωτηρίας. Μάθετε την αλήθεια που μας κρύβουν και το που μας οδηγούν!
(μέρος 1ο εκ των 3ων)
Σώστε τα για να έχετε σαφή άποψη για την ΠΡΟΔΟΣΙΑ του Χριστού που έκαναν οι ΨΕΥΔ-επίσκοποι και ΨΕΥΔΟ-διδάσκαλοι συνεργαζόμενοι με τον ΑΝΤΙ-χριστο.
Όλα αποκαλύπτονται και  γίνονται γνωστά μετά την ΨΕΥΔΟ-σύνοδο (στο Κολυμπάρι) της Κρήτης.
Οι μάσκες έπεσαν, ο κύβος ερρίφθη. Θα είμαστε αναπολόγητοι εκείνη την ημέρα του θανάτου μας και της 2ας παρουσίας.
                                      Α’ Οικουμενική Βατικάνια Σύνοδος
                                      Ο αλάθητος Πάπας Ρώμης   (φ.653/Ιουλ.-Αυγ.2007)
Τι γνώμη έχουν οι παπικοί για τον πάπα τους και ο ίδιος για τον εαυτό του, φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα-απόφαση από τα πρακτικά της δικής τους Α’ οικ/ής Συνόδου του Βατικανού, που έγινε το 1870.
Πρόεδρος της Συνόδου ήταν ο τότε Πάπας Ρώμης, Πίος ο 9ος και σύνεδροι 700 παπικοί ιεράρχες.
Ο ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΩΑΣ ΤΑΣ ΦΡΕΝΑΣ,… ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΝΕΙ…..!!
                                     ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ:
«*Ο πάπας της Ρώμης είναι Θείος άνθρωπος και ανθρώπινος Θεός, γι’αυτό κανείς δε μπορεί να τον δικάσει ή να τον κρίνει.
*Ο πάπας έχει Θεία εξουσία, η δε εξουσία του είναι απεριόριστη (απόλυτη).
*Για τον πάπα είναι δυνατά πάνω στη γη τα ίδια ακριβώς που είναι δυνατά για τον Θεό στους ουρανούς.
*Ό,τι έχει κάνει ο πάπας είναι το ίδιο σαν να το έκανε ο Θεός.
*Τις εντολές του πρέπει να τις εκτελούμε σαν εντολές του Θεού.
*Ο πάπας μέσα στον κόσμο είναι το ίδιο πράγμα που είναι ο Θεός μέσα στον κόσμο ή η ψυχή μέσα στο σώμα.
*Η εξουσία του πάπα είναι υψηλότερη από κάθε δημιουργημένη εξουσία, γιατί η εξουσία του, κατά κάποιο τρόπο, εκτείνεται στα ουράνια, τα γήινα και τα καταχθόνια (πράγματα), για να δικαιωθούν σ’αυτόν οι λόγοι της Γραφής: «Πάντα υπέταξας υπό τους πόδας Του» (πρβλ.α’Κορ.ιε’27,Εφ.α’22).
*Στην εξουσία του πάπα και στο θέλημά του έχουν παραδοθεί τα πάντα και κανείς και τίποτα δεν μπορεί να του αντισταθεί ή εναντιωθεί.
*Αν ο πάπας  παρέσερνε μαζί του μέσα στην κόλαση εκατομμύρια ανθρώπων, τότε κανείς τους δεν θα’ χε το δικαίωμα να τον ρωτήσει: «άγιε πάτερ, γιατί το κάνεις αυτό;»
*Ο πάπας είναι αλάθητος όπως ο Θεός και έχει τη δύναμη να κάνει κάθετι που ο Θεός κάνει.
*Η βουλή (το θέλημα) του Θεού, κατά συνέπεια δε και του πάπα, ο οποίος είναι τοποτηρητής του Θεού, έχει την ανώτατη εξουσία παντού.
*Ο πάπας φέρει δύο ξίφη στη ζώνη, εξουσιάζει δηλαδή τα πνευματικά και τα εγκόσμια, τους πατριάρχες και τους επισκόπους, τους αυτοκράτορες και τους βασιλιάδες. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο είναι υπήκοοί του.
*Εκείνος (ο πάπας) είναι τα πάντα, είναι πιο ψηλά από κάθε τι και έχει μέσα του τα πάντα.
*Ό,τι εκείνος (ο πάπας) επαινεί ή αποδοκιμάζει, όλοι πρέπει να το επαινούν ή να το αποδοκιμάζουν.
*Ο πάπας δύναται να μεταβάλλει τη φύση των πραγμάτων, να κάνει ο,τιδήποτε εκ του μηδενός.
*Έχει (ο πάπας) την ικανότητα από το ψεύδος  να δημιουργήσει αλήθεια, δύναται (ενεργώντας) ενάντια στην αλήθεια, δίχως την αλήθεια και παρά την αλήθεια (στο πείσμα της αλήθειας), να πράξει κάθε τι που του είναι αρεστό.
*Δύναται να έχει αντιρρήσεις έναντι των Αποστόλων και των εντολών που οι Απόστολοι μετέδωσαν.
*Έχει το δικαίωμα και την εξουσία να διορθώνει κάθε τι το οποίο θεωρεί αναγκαίο.
*Μέσα στην Καινή Διαθήκη, δύναται να μεταβάλλει τα ίδια τα Μυστήρια, που έχουν ορισθεί και θεσπιστεί από τον Ιησού Χριστό.
*Έχει τέτοια δύναμη στους ουρανούς, που δύναται να αναδεικνύει σε Άγιους όποιους από τους αποθανόντες θελήσει, ακόμη και ενάντια σε όλες τις έξωθεν πεποιθήσεις και παρά τις απόψεις όλων των καρδιναλίων και επισκόπων, που θα διενοούντο να εναντιωθούν σ’ αυτό.
*Ο πάπας έχει εξουσία πάνω στο καθαρτήριο (πυρ) και την κόλαση.
*Είναι ο Δεσπότης της Οικουμένης. Με την απεριόριστη εξουσία του ενεργεί τα πάντα μόνο κατά τη βούλησή του και έχει τη δύναμη να πράττει ακόμη περισσότερα των όσων εμείς ή εκείνος γνωρίζουμε.
*Το να αμφιβάλλει κανείς για την δύναμή του αποτελεί ιεροσυλία.
*Η δύναμη και η εξουσία του είναι ανώτερη και ευρύτερη από την δύναμη και εξουσία όλων των Αγίων και την Αγγέλων.
*Κανείς δεν έχει το δικαίωμα, έστω και με τη σκέψη, να διαμαρτυρηθεί ενάντια σε απόφαση ή κρίση.
*Η εξουσία του πάπα δεν έχει μέτρο ούτε όρια. Όποιος αρνείται την ανώτατη εξουσία και ηγεμονία του πάπα αμαρτάνει ενάντια στο πνεύμα το Άγιο, διαιρεί τον Χριστό και είναι αιρετικός. Μονάχα στον πάπα δόθηκε η εξουσία να αφαιρεί ο,τι δήποτε από οποιονδήποτε και να το δίνει σε άλλον.
*Ο πάπας έχει εξουσία να αφαιρεί και να διαμοιράζει αυτοκρατορίες, βασίλεια, πριγκιπάτα και κάθε λογής περιουσία.
*Την εξουσία του ο πάπας την λαμβάνει απευθείας από τον Θεό, οι δε αυτοκράτορες και οι βασιλιάδες από τον πάπα.
* Ο πάπας είναι τοποτηρητής του Θεού, όποιος δε, αρνείται αυτό το πράγμα είναι ψεύτης.
*Ο πάπας είναι αντικαταστάτης του Θεού πάνω στους καλούς και τους κακούς αγγέλους. Ό,τι τελείται με την εξουσία του πάπα ,τελείται με την εξουσία του Θεού.
*Όποιος δεν υπακούει και δεν υποτάσσεται στον πάπα, δεν υπακούει και δεν υποτάσσεται στον Θεό.
*Κάθε τι που κάνει ο πάπας είναι αρεστό στο Θεό.
*Τον πάπα δεν μπορεί να τον κρίνει κανείς, επειδή έχει λεχθεί ότι: «ο πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπ’ ουδενός ανακρίνεται».(Α’Κορ.2,15)
*Η δύναμη και η εξουσία του εκτείνεται ίσαμε τα ουράνια, τα γήινα και τα καταχθόνια.
*Ο πάπας είναι ομοίωση του Χριστού, στο δε σώμα του ζει το Άγιο πνεύμα.
*Ο πάπας είναι κύριος πάντων, βασιλιάς και αιτία πάσης αιτίας.
*Ο πάπας είναι νυμφίος και κεφαλή της οικουμενικής Εκκλησίας.
*Ο πάπας δεν μπορεί να πλανάται ή να κάνει λάθος, είναι παντοδύναμος και μέσα του ενυπάρχει όλο το πλήρωμα της δυνάμεως και εξουσίας.
*Είναι ο πάπας πιο ψηλά από τον Απόστολο Παύλο, γιατί σύμφωνα με την κλήση του στέκει στο ίδιο επίπεδο με τον Απόστολο Πέτρο. Γι’ αυτό τον λόγο μπορεί να διαφωνεί με τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και να δίνει εντολές αντίθετες με τις επιστολές εκείνου.
*Το να κατηγορεί ή να καταγγέλλει  κάποιος τον πάπα είναι το ίδιο όπως το ν’ αμαρτάνει ενάντια στο πνεύμα το Άγιο, είναι δε κάτι που δεν συγχωρείται ούτε σ ’αυτόν ούτε στον μέλλοντα αιώνα.
*Το τριπλό στέμμα (η τιάρα) του πάπα σημαίνει το τρισσό της εξουσίας του: πάνω στους αγγέλους, στους ουρανούς, πάνω στους ανθρώπους στη γη, και πάνω στους δαίμονες στην κόλαση.
*Ο Θεός παραχώρησε στην εξουσία του πάπα όλους τους νόμους, αλλά ο ίδιος ο πάπας είναι πιο ψηλά απ’ όλους τους νόμους.
*Αν ο πάπας απεφθέγγετο απόφαση ενάντια στην κρίση του Θεού, τότε η κρίση του Θεού πρέπει να διορθωθεί και να μεταβληθεί.
*Ο πάπας είναι το φως της αλήθειας και η ανταύγειά της.
*Ο πάπας είναι το παν επί πάντων και δύναται τα πάντα.»
                                                    (περ. «Ιερά παρακαταθήκη»,φ.16/Μάρτιος 2007,σσ.10-11)
Να σημειωθεί ότι 100 χρόνια πριν  το 1779 ο Προφήτης ,Ιερομάρτυρας, Εθνομάρτυρας, Ισαπόστολος, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (Πατρο-Κοσμάς) μετά από πληροφορία είχε προφητεύσει τα εξής:
«Ο ένας ΑΝΤΙχριστος είναι ο πάπας» και πάλι:
«Τον πάπα να καταράσθε, γιατί αυτός θα είναι η αιτία.»
Και όντως ο ίδιος ο πάπας το επιβεβαίωσε μετά 100 χρόνια στην Α’ Βατικανή σύνοδο ομολογώντας το «με τον πιο ταπεινό τρόπο» (όπως διαβάσατε πιο πάνω).
Αυτόν τον «άνθρωπο» (τον πάπα) πλήθος κόσμου τον ακολουθεί, χωρίς να ξέρει «ποιοι αφαιρούν και διαμοιράζουν αυτοκρατορίες, βασίλεια, πριγκιπάτα και κάθε λογής περιουσία»!
Εσείς Ορθόδοξοι αδελφοί μου, τέκνα Θεού τον ακολουθείτε; Συμφωνείτε με όσα λέει (πιο πάνω); Πόσες φορές πρέπει να σας διδάξει η ιστορία;
Στο 2ο μέρος θα αποδείξουμε ότι «ορθόδοξοι χριστιανοί» και  μάλιστα «πατριάρχης», «ιεράρχες» και πλήθος «ιερέων» τον ακολουθούν κατά πόδας αποκαλώντας τον μάλιστα «αγιότατο», τον αποδέχονται και τον υπακούουν….!
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ σε όλους αυτούς που στηρίζουν τους οικουμενιστές-αιρετικούς «ποιμένες» και λένε: «να κάνουμε λίγο πίσω εμείς, να κάνουν λίγο πίσω αυτοί για να… συναντηθούμε!!»
                                     «… ΟΥ ΓΑΡ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙ…»
Αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα φωτός, να είστε ψύχραιμοι και πραείς διότι θα ακούτε τα αντίθετα.
Είναι ηλίου φαεινότερο εκ των ανωτέρω ποιοι είναι οι νοσούντες που προσπαθούν να βρουν ψυχολογικές και παθολογικές συμπεριφορές σε άλλους. Δεν έχουν κανένα θεολογικό επιχείρημα. Μακράν των Εντολών γυμνώθηκαν πνευματικά και το μόνο που κάνουν είναι να κατηγορούν άλλους. Μη λησμονήσουμε του Θείου Παύλου το ότι:
«Οι δυνατοί θα βαστάξουν τα ασθενήματα των αδυνάτων».
Όσοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι απλά αντιαιρετικός, σφάλλουν!
Ας καταλάβουν ότι ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΚΑΠΟΙΑΣ ΑΙΡΕΣΗΣ.
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΓΙ’ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ!
Αδελφοί μου, ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ…!!
ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ των παθών, των αιρέσεων και της Ν.Τ.Π.!
                                                  ΠΡΟΣ ΔΟΞΑ ΘΕΟΥ!!
Σας μεταφέρει  ταπεινά
με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον  
ο Γεώργιος Φλώρος