Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Επιστολή προς τον Σεβασμιότατον Μητροπολίτην Φιλίππων κ.κ. Στέφανον

Απόστολος Κανδιανού Σαραντίδης
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ
ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ
κ.κ. ΣΤΕΦΑΝΟΝ
Καβάλα, Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017
Σεβασμιότατε,
Δεχθείτε παρακαλώ κατά πρώτον, τις θερμές και ειλικρινείς μου ευχές δια καλήν ποιμαντορίαν εις την ιστορικήν μας Μητρόπολη την οποίαν εποίμανε επί τεσσαράκοντα και τρία συναπτά έτη ο μακαριστός Προκόπιος που διαδέχεστε, και ενώνω την φωνή μου μαζί με τα πλήθη των πιστών ενοριτών της Μητροπόλεώς μας, οι οποίοι σας καλωσορίζουμε εις τα ηγιασμένα από τον πρωτοκορυφαίο Απόστολο των Εθνών Παύλο μέρη.
            Είναι αληθές ότι η αγωνία του χριστεπώνυμου πληρώματος ήταν μεγάλη μετά από την απρόσμενη εκδημία εις Κύριον του προκατόχου σας και ο καθένας προσμένει πλέον από εσάς, να κρατείτε με σθένος και παρρησίαν το ορθόδοξον πηδάλιον αυτής ταύτης της επισκοπής, το οποίον συνοδικώς σας εδόθη, προς Δόξαν Χριστού και σωτηρίαν των δούλων Αυτού.
            Είναι επίσης αληθές ότι στην Μητρόπολη την οποίαν προσφάτως εγκαταλείψατε ως πρωτοσύγκελος Θεσσαλονίκης, από το παρελθόν και από τους πιστούς χριστιανούς εκεί, έχει γίνει γνωστό ότι έχετε παρουσιάσει έργον αξιοσημείωτον, τόσον εις το μέρος της κατηχήσεως όσον και εις τον οργανωτικόν τομέαν της μεγάλης αυτής επισκοπής, πλην όμως τελευταίως έχουν ακουστεί και γραφεί δημοσίως δια το πρόσωπόν σας κάποια αρνητικά στοιχεία, τα οποία όσο έχουν βάσιν τεκμηριώσεως προβληματίζουν τα μέγιστα. Δι’ αυτόν τον λόγον ως ελάχιστο λογικόν πρόβατο από την μάνδρα του Δεσπότη Χριστού την οποίαν σεις πλέον σε αυτόν τον τόπον θα ποιμένετε, λαμβάνω το θάρρος ως μου δίδουν το δικαίωμα οι Ιεροί Κανόνες και η Πατερική μας Ορθόδοξη Παράδοση, δημόσια να απευθυνθώ εις τον επίσκοπόν μου και να σας ερωτήσω ευθέως τα εξής:
Αληθεύει ότι μέχρι και την ημέρα της επισκοπικής εκλογής σας εκτελούσατε χρέη αναπληρωτή επισκοπικού διώκτη χωρίς να αρνηθείτε τον ρόλον αυτόν, κατά των ορθοδόξων συναδέλφων σας ιερέων, του πανεπιστημιακού πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Θεοδώρου Ζήση και του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Νικολάου Μανώλη, οι οποίοι διέκοψαν την μνημόνευση του οικείου επισκόπου τους δια θέματα μόνον πίστεως σχετικά με την παναίρεση του Οικουμενισμού, σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες και δη τον 31οΑποστολικό και 15ο της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του 861 επί Μεγάλου Φωτίου προ συνοδικής καταδίκης επισκόπου όπως προβλέπει, βαίνοντας αμφότεροι αδίκως προς καθαίρεση, ενώ αντιθέτως σύμφωνα με τον ίδιο Κανόνα έπρεπε να επαινεθούν από σας;
Αληθεύει ότι αναγνωρίζετε ως Ορθόδοξο και Κανονική Σύνοδο το Συνέδριο των δέκα (10) προκαθημένων που έλαβε χώρα εις Κολυμβάριον Κρήτης τον Ιούνιον του 2016, την λεγομένη ως «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» αποδεχόμενος τις αποφάσεις της, η οποία έχει εισαγάγει εντελώς καινούργια αιρετική μεταπατερική εκκλησιολογία, όπως ακραδάντως γραπτώς και προφορικώς αποδεικνύουν έγκριτοι θεολόγοι, πανεπιστημιακοί, επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, νομικοί αλλά και απλοί θεολογούντες λαϊκοί, μέσα από την Πατερική Παράδοση και που εξ’ αιτίας της έχει ξεσηκωθεί πλήθος πιστών, ρασοφόρων και μη, πολλοί εκ των οποίων διώκονται αντιχρίστως από θεομάχους ήδη;
Αληθεύει ότι πιστεύετε πως δεν μπορεί να συγκληθεί Οικουμενική Ορθόδοξος Σύνοδος όσο απουσιάζει το πρεσβυγενές αλλά αιρετικό Πατριαρχείο Ρώμης με τον προκαθήμενό του Πάπα;
Αληθεύει ότι συμφωνείτε με το ψευδές κείμενο «Προς τον λαό» που εμοιράσθη σε Μητροπόλεις μέσα στο 2017;
Αληθεύει πως ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχει σήμερα κατεγνωσμένη από αγίους του Θεού αίρεσις του Οικουμενισμού, διαθρησκειακού συγκρητισμού  και ότι αποτελεί αποκύημα  νοσηρών εγκεφάλων;
Αληθεύει ότι ισχυριστήκατε πως ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ο οποίος κατέγνωσε και αυτός προ δεκαετιών την συγκεκριμένη παναίρεση ως την φοβεροτέρα όλων, της «Νέας Εποχής» και τάξης πραγμάτων προετοιμάζοντας τον δρόμο του Αντιχρίστου, όποτε αυτός και αν έλθει, δεν ήξερε τι έλεγε;
Αληθεύει ότι ισχυρίζεστε πως οι καταδικασμένοι παπικοί και προτεστάντες αιρετικοί παρά τις ορθόδοξες νουθεσίες αιώνων, οι αμετανόητοι εικονοκλάστες υβριστές της Θεοτόκου και εμμένοντες δαιμονικώς εις πίστην σε διαστρεβλωμένον Χριστό – είδωλο που δεν σώζει,  αποτελούν Εκκλησίες με έγκυρα από το Άγιον Πνεύμα Μυστήρια και Θεία Χάρη;
Αληθεύει ότι ισχυρίζεστε πως υπάρχει σωτηρία από την πτώση και στις άλλες θρησκείες του κόσμου υπό την επικάλυψη συναισθημάτων αγάπης;
Αληθεύει ότι παρά την ρητήν απαγόρευση των Ιερών Κανόνων επί ποινής αφορισμού και καθαιρέσεως, έχετε παρευρεθεί συνευξάμενος σε τελετή Εβραϊκής Συναγωγής;
Αληθεύει ότι πιστεύετε πως οι αιρετικοί αντιχαλκηδόνιοι Μονοφυσίτες είναι Ορθόδοξοι, με τους οποίους πρέπει να έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία;
Αληθεύει ότι πιστεύετε πως οι μικτοί γάμοι αντίθετα από τις ρητές αμετάκλητες εντολές των Θεοφόρων Αγίων Πατέρων, επιτρέπονται;
Αληθεύει ότι υποστηρίζετε την συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως ισότιμο μέλος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των δήθεν Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) και στην πραγματικότητα συνονθύλευμα αιρέσεων;
Αληθεύει ότι αναγνωρίζετε τις αντορθόδοξες αποφάσεις της εκκλησιαστικής διοικήσεως που πάρθηκαν στο Μπαλαμάντ του Λιβάνου το 1993,  στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας το 2006 και στο Πουσάν της Νότιας Κορέας το 2013, καθώς και τη «Διακήρυξη του Τορόντο» του 1950, στα οποία η μόνη αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία υποβιβάζεται σε κλάσμα εκκλησίας, μέμφεται του Αγίους Πατέρες για διαιρέσεις και αναγνωρίζει την Ουνία;
Αληθεύει ότι πέρα από κάθε ορθόδοξη οντολογία του ανθρώπου υιοθετείτε την «μεταπατερική» αιρετική διδασκαλία περί προσώπου;
Αληθεύει ότι πιστεύετε πως αν παύσει η μνημόνευση αιρετίζοντος επισκόπου, τα Μυστήρια που θα τελούνται πλέον εις το όνομα του Σωτήρος Χριστού είναι άκυρα;
Σεβασμιότατε πατέρα Στέφανε,
θα ήθελα να πιστεύω ότι τα ανωτέρω που σας αποδίδονται αποτελούν  θέσεις και πράξεις που ουδόλως σας εκφράζουν, παραμένετε πιστός ορθοτομώντας εις την μόνην αληθινήν πίστην που σώζει από «την κατάρα του νόμου», η οποία διασώζεται εις το μικρόν ποίμνιον της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας όπως μας παρεδόθη ακέραια από τον Θεόν των Πατέρων ημών και ότι λίαν συντόμως θα απαντήσετε εμπεριστατωμένως, δημοσίως και πειστικώς περί αυτών, ώστε όλοι ενωμένοι να απομονώσουμε τους τυχόν συκοφάντες. Άλλως, θα αποτελούσε ιστορικόν όνειδος και καταστροφήν διά την Μητρόπολή μας που δεν θα μας άφηνε καθόλου αδιάφορους κατά το «ουκ έξεστίν σοι», η εισαγωγή ό μοι γένοιτο σε αυτήν δι’ εκλεγμένου κανονικού «ορθοδόξου» επισκόπου, της διαστροφικής και δαιμονικής τούτης αιρέσεως.  
Μετά του προσήκοντος σεβασμού,
Απόστολος Κανδιανού Σαραντίδης
Δάσκαλος στην Καβάλα και πολιτικός επιστήμων